open access

Vol 7, No 2 (2012)
Young Cardiology
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Wskaźnik filtracji kłębuszkowej jako marker rokowniczy w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST

Piotr Desperak, Paweł Gąsior, Andrzej Brenk, Michał Hawranek, Mariusz Gąsior, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):120-129.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Young Cardiology
Published online: 2012-10-08

Abstract

Przewlekła choroba nerek (CKD) jest bardzo rozpowszechnionym schorzeniem współistniejącym z wieloma chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dowiedziono, że upośledzona funkcja nerek odgrywa szczególną rolę w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS), co zostało podkreślone w aktualnych wytycznych postępowania. Mimo dużego postępu i rozwoju w leczeniu choroby wieńcowej (CAD), obserwuje się znaczący wpływ dysfunkcji nerek na śmiertelność i rokowanie w tej grupie chorych. Wraz z obecnością CKD stwierdza się dużą liczbę czynników i chorób współtowarzyszących będących niezależnymi czynnikami ryzyka zwiększonej śmiertelności w przebiegu CAD. Ponadto w wielu badaniach wykazano znaczne zaawansowanie miażdżycy u pacjentów z uszkodzeniem nerek. Grupa ta charakteryzuje się również większą liczbą powikłań w okresie wewnątrzszpitalnym i po wypisie ze szpitala. Pomimo zakwalifikowania chorych z NSTE-ACS i obniżoną wartością wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR) < 60 ml/min/1,73 m2 do grupy wysokiego ryzyka, często mamy do czynienia z sytuacją, w której nie prowadzi się odpowiedniego postępowania terapeutycznego w postaci wczesnej strategii inwazyjnej. Udowodniono, że upośledzona funkcja nerek jest niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej i odległej. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie skali problemu CKD i wpływu tego schorzenia na leczenie i rokowanie pacjentów z NSTE-ACS. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 120-129)

Abstract

Przewlekła choroba nerek (CKD) jest bardzo rozpowszechnionym schorzeniem współistniejącym z wieloma chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dowiedziono, że upośledzona funkcja nerek odgrywa szczególną rolę w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS), co zostało podkreślone w aktualnych wytycznych postępowania. Mimo dużego postępu i rozwoju w leczeniu choroby wieńcowej (CAD), obserwuje się znaczący wpływ dysfunkcji nerek na śmiertelność i rokowanie w tej grupie chorych. Wraz z obecnością CKD stwierdza się dużą liczbę czynników i chorób współtowarzyszących będących niezależnymi czynnikami ryzyka zwiększonej śmiertelności w przebiegu CAD. Ponadto w wielu badaniach wykazano znaczne zaawansowanie miażdżycy u pacjentów z uszkodzeniem nerek. Grupa ta charakteryzuje się również większą liczbą powikłań w okresie wewnątrzszpitalnym i po wypisie ze szpitala. Pomimo zakwalifikowania chorych z NSTE-ACS i obniżoną wartością wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR) < 60 ml/min/1,73 m2 do grupy wysokiego ryzyka, często mamy do czynienia z sytuacją, w której nie prowadzi się odpowiedniego postępowania terapeutycznego w postaci wczesnej strategii inwazyjnej. Udowodniono, że upośledzona funkcja nerek jest niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej i odległej. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie skali problemu CKD i wpływu tego schorzenia na leczenie i rokowanie pacjentów z NSTE-ACS. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 120-129)
Get Citation

Keywords

ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST; przewlekła choroba nerek; wskaźnik filtracji kłębuszkowej; rokowanie

About this article
Title

Wskaźnik filtracji kłębuszkowej jako marker rokowniczy w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Pages

120-129

Published online

2012-10-08

Page views

1042

Article views/downloads

14799

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):120-129.

Keywords

ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST
przewlekła choroba nerek
wskaźnik filtracji kłębuszkowej
rokowanie

Authors

Piotr Desperak
Paweł Gąsior
Andrzej Brenk
Michał Hawranek
Mariusz Gąsior
Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl