Vol 7, No 2 (2012)

Date published: 2012-10-08

Table of Contents

open access

Original Papers

Wpływ lewosimendanu podawanego bez dawki nasycającej na skurczową i rozkurczową funkcję serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca

Stefano Lunghetti, Elisabetta Palmerini, Rossella Urselli, Silvia Maffei, Elisa Guarino, Marta Focardi, Sergio Mondillo, Roberto Favilli

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):71-77.

Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o schorzeniu u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Krystyna Kurowska, Agnieszka Kubiak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):78-83.
Young Cardiology

Wskaźnik filtracji kłębuszkowej jako marker rokowniczy w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST

Piotr Desperak, Paweł Gąsior, Andrzej Brenk, Michał Hawranek, Mariusz Gąsior, Lech Poloński

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):120-129.
Review Papers

Krwawienie z przewodu pokarmowego jako powikłanie terapii ostrych zespołów wieńcowych

Krzysztof Majewski, Wojciech Latos, Aleksander Sieroń

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):84-90.

Kontrowersje wokół zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Sebastian Sobczak, Małgorzata Lelonek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):91-94.

Znaczenie naprężeń ścinających i rola numerycznej mechaniki płynów w badaniach nad patomechanizmem miażdżycy

Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański, Kryspin Mirota, Jan Głowacki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):95-100.

Wpływ raloksyfenu na czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń

Wojciech Karwowski, Beata Naumnik, Wiesława Karwowska-Polecka, Michał Myśliwiec

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):101-109.
Case Reports

Tamponada serca jako powikłanie implantacji elektrod o aktywnej fiksacji

Leszek Popiołek, Rajmund Wilczek, Wojciech Krupa, Jacek Kubica, Marek Bronisz

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):110-114.

Zamknięcie tętniakowato poszerzonej przetoki tętniczo-żylnej naczyń wieńcowych z użyciem stentu powlekanego: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Samad Ghaffari, Fariborz Akbarzadeh, Leili Pourafkari

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):115-119.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl