open access

Vol 7, No 2 (2012)
Case Reports
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Tamponada serca jako powikłanie implantacji elektrod o aktywnej fiksacji

Leszek Popiołek, Rajmund Wilczek, Wojciech Krupa, Jacek Kubica, Marek Bronisz
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):110-114.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Case Reports
Published online: 2012-10-08

Abstract

W pracy zaprezentowano dwa przypadki wystąpienia wczesnej tamponady serca po udanej implantacji stymulatora serca oraz kardiowertera-defibrylatora z użyciem elektrod o aktywnej fiksacji. W obu przypadkach po zabiegu implantacji w badaniu echokardiograficznym ujawniono istotną ilość płynu w worku osierdziowym. U jednej pacjentki nie wykazano perforacji wolnej ściany mięśnia sercowego, wykonano perikardiotomię z następowym 24-godzinnym drenażem worka osierdziowego bez repozycji elektrod. U drugiej chorej wykonano nakłucie worka osierdziowego z drenażem osierdzia, a po potwierdzeniu perforacji wolnej ściany prawej komory, elektrodę reponowano przeznaczyniowo z worka osierdziowego do przegrody międzykomorowej w warunkach kardiochirurgicznej sali operacyjnej.
W niniejszej pracy przeanalizowano możliwe mechanizmy powstania i terapii tamponady serca po implantacji elektrod o aktywnej fiksacji, uwzględniając dane z piśmiennictwa. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 110-114)

Abstract

W pracy zaprezentowano dwa przypadki wystąpienia wczesnej tamponady serca po udanej implantacji stymulatora serca oraz kardiowertera-defibrylatora z użyciem elektrod o aktywnej fiksacji. W obu przypadkach po zabiegu implantacji w badaniu echokardiograficznym ujawniono istotną ilość płynu w worku osierdziowym. U jednej pacjentki nie wykazano perforacji wolnej ściany mięśnia sercowego, wykonano perikardiotomię z następowym 24-godzinnym drenażem worka osierdziowego bez repozycji elektrod. U drugiej chorej wykonano nakłucie worka osierdziowego z drenażem osierdzia, a po potwierdzeniu perforacji wolnej ściany prawej komory, elektrodę reponowano przeznaczyniowo z worka osierdziowego do przegrody międzykomorowej w warunkach kardiochirurgicznej sali operacyjnej.
W niniejszej pracy przeanalizowano możliwe mechanizmy powstania i terapii tamponady serca po implantacji elektrod o aktywnej fiksacji, uwzględniając dane z piśmiennictwa. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 110-114)
Get Citation

Keywords

elektrody o aktywnej fiksacji; perforacja mięśnia sercowego; tamponada serca

About this article
Title

Tamponada serca jako powikłanie implantacji elektrod o aktywnej fiksacji

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Pages

110-114

Published online

2012-10-08

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):110-114.

Keywords

elektrody o aktywnej fiksacji
perforacja mięśnia sercowego
tamponada serca

Authors

Leszek Popiołek
Rajmund Wilczek
Wojciech Krupa
Jacek Kubica
Marek Bronisz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl