open access

Vol 7, No 2 (2012)
Original paper
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o schorzeniu u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Krystyna Kurowska, Agnieszka Kubiak
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):78-83.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Original Papers
Published online: 2012-10-08

Abstract


Wstęp: Ostry zespół wieńcowy jest jedną z najczęściej występujących chorób serca. Zarówno niestabilna choroba wieńcowa, jak i zawał serca często pojawiają się niespodziewanie, wywołując stres i uczucie strachu. Poczucie koherencji jest czynnikiem wpływającym na umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiąże się ze zdrowiem. Wysoki poziom poczucia koherencji sprawia, że pacjenci czują się bardziej pewni siebie i mają siłę do walki z chorobą. Celem pracy było określenie poziomu poczucia koherencji i jego wpływu na stan posiadanej wiedzy o schorzeniu.
Metody: Przebadano 70 pacjentów ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym leczonych na Oddziale Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy oraz w Klinice Kardiologii X Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Poczucie koherencji było oceniane za pomocą Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29). Do oceny poziomu wiedzy o chorobie użyto kwestionariusza własnej konstrukcji, który zawierał pytania dotyczące choroby oraz dane demograficzne.
Wyniki: Badana grupa pacjentów po ostrym zespole wieńcowym posiadała dostateczną wiedzę o chorobie. Poziom ogólnego poczucia koherencji był przeciętny.
Wnioski: Psychoedukacja pacjentów, której podstawą jest poczucie koherencji, pomoże pacjentom po przebytym ostrym zespole wieńcowym w powrocie do zdrowia oraz umocni korzystne zachowania zdrowotne. Ważne jest wpieranie pacjentów w sytuacji choroby, żeby mogli oni jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 78-83)

Abstract


Wstęp: Ostry zespół wieńcowy jest jedną z najczęściej występujących chorób serca. Zarówno niestabilna choroba wieńcowa, jak i zawał serca często pojawiają się niespodziewanie, wywołując stres i uczucie strachu. Poczucie koherencji jest czynnikiem wpływającym na umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiąże się ze zdrowiem. Wysoki poziom poczucia koherencji sprawia, że pacjenci czują się bardziej pewni siebie i mają siłę do walki z chorobą. Celem pracy było określenie poziomu poczucia koherencji i jego wpływu na stan posiadanej wiedzy o schorzeniu.
Metody: Przebadano 70 pacjentów ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym leczonych na Oddziale Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy oraz w Klinice Kardiologii X Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Poczucie koherencji było oceniane za pomocą Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29). Do oceny poziomu wiedzy o chorobie użyto kwestionariusza własnej konstrukcji, który zawierał pytania dotyczące choroby oraz dane demograficzne.
Wyniki: Badana grupa pacjentów po ostrym zespole wieńcowym posiadała dostateczną wiedzę o chorobie. Poziom ogólnego poczucia koherencji był przeciętny.
Wnioski: Psychoedukacja pacjentów, której podstawą jest poczucie koherencji, pomoże pacjentom po przebytym ostrym zespole wieńcowym w powrocie do zdrowia oraz umocni korzystne zachowania zdrowotne. Ważne jest wpieranie pacjentów w sytuacji choroby, żeby mogli oni jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 78-83)
Get Citation

Keywords

poczucie koherencji (SOC); wiedza o chorobie; ostry zespół wieńcowy

About this article
Title

Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o schorzeniu u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Article type

Original paper

Pages

78-83

Published online

2012-10-08

Page views

734

Article views/downloads

2478

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):78-83.

Keywords

poczucie koherencji (SOC)
wiedza o chorobie
ostry zespół wieńcowy

Authors

Krystyna Kurowska
Agnieszka Kubiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl