open access

Vol 7, No 2 (2012)
Original paper
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Wpływ lewosimendanu podawanego bez dawki nasycającej na skurczową i rozkurczową funkcję serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca

Stefano Lunghetti, Elisabetta Palmerini, Rossella Urselli, Silvia Maffei, Elisa Guarino, Marta Focardi, Sergio Mondillo, Roberto Favilli
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):71-77.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Original Papers
Published online: 2012-10-08

Abstract


Wstęp: Lewosimendan (L) jest lekiem stosowanym w terapii ciężkiej niewydolności serca (HF). Działa inotropowo dodatnio oraz wazodylatacyjnie, nie zwiększając zapotrzebowania serca na tlen. W ostrej HF lewosimendan poprawia parametry hemodynamiczne. W dostępnych publikacjach wykazano, że pozytywnie wpływa na funkcję rozkurczową lewej komory (LV). Celem niniejszego badania była ocena wpływu lewosimendanu na zmiany długiej osi LV, która jest wczesnym markerem dysfunkcji rozkurczowej.
Metody: Do badania włączono 41 pacjentów w średnim wieku 62 ± 12 lat przyjętych do kliniki autorów niniejszej pracy z powodu ostrej HF w klasie IV według NYHA z istotną dysfunkcją LV. Dwudziestu sześciu pacjentom podano lewosimendan w dawce 0,1 μg/kg/min w ciągu 24 godzin bez dawki nasycającej (grupa L), zaś 15 chorych poddano standardowej terapii (grupa C).
Wyniki: Grupy nie różniły się między sobą pod względem podstawowych danych demograficznych, klinicznych i wyników badań biochemicznych. Po tygodniu od leczenia lewosimendanem obserwowano istotną poprawę wydolności w klasie NYHA oraz obniżenie stężenia N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (pro-BNP). W badaniu echokardiograficznym obserwowano poprawę funkcji skurczowej (p < 0,05) i frakcji wyrzutowej LV (p < 0,05) przy redukcji wskaźnika E/E’ (p < 0,05) w grupie L. Grupę L podzielono na podgrupę z aktywnym niedokrwieniem i bez niedokrwienia oraz wykazano istotną poprawę funkcji skurczowej w pierwszej podgrupie. Nie wykazano różnic między podgrupami w odniesieniu do funkcji rozkurczowej LV.
Wnioski: Stosowanie lewosimendanu bez dawki nasycającej poprawia funkcję LV i klasę NYHA u pacjentów z ostrą HF. Wydaje się, że przedłużony wpływ na parametry hemodynamiczne jest związany z działaniem aktywnych metabolitów leku. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 71-77)

Abstract


Wstęp: Lewosimendan (L) jest lekiem stosowanym w terapii ciężkiej niewydolności serca (HF). Działa inotropowo dodatnio oraz wazodylatacyjnie, nie zwiększając zapotrzebowania serca na tlen. W ostrej HF lewosimendan poprawia parametry hemodynamiczne. W dostępnych publikacjach wykazano, że pozytywnie wpływa na funkcję rozkurczową lewej komory (LV). Celem niniejszego badania była ocena wpływu lewosimendanu na zmiany długiej osi LV, która jest wczesnym markerem dysfunkcji rozkurczowej.
Metody: Do badania włączono 41 pacjentów w średnim wieku 62 ± 12 lat przyjętych do kliniki autorów niniejszej pracy z powodu ostrej HF w klasie IV według NYHA z istotną dysfunkcją LV. Dwudziestu sześciu pacjentom podano lewosimendan w dawce 0,1 μg/kg/min w ciągu 24 godzin bez dawki nasycającej (grupa L), zaś 15 chorych poddano standardowej terapii (grupa C).
Wyniki: Grupy nie różniły się między sobą pod względem podstawowych danych demograficznych, klinicznych i wyników badań biochemicznych. Po tygodniu od leczenia lewosimendanem obserwowano istotną poprawę wydolności w klasie NYHA oraz obniżenie stężenia N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (pro-BNP). W badaniu echokardiograficznym obserwowano poprawę funkcji skurczowej (p < 0,05) i frakcji wyrzutowej LV (p < 0,05) przy redukcji wskaźnika E/E’ (p < 0,05) w grupie L. Grupę L podzielono na podgrupę z aktywnym niedokrwieniem i bez niedokrwienia oraz wykazano istotną poprawę funkcji skurczowej w pierwszej podgrupie. Nie wykazano różnic między podgrupami w odniesieniu do funkcji rozkurczowej LV.
Wnioski: Stosowanie lewosimendanu bez dawki nasycającej poprawia funkcję LV i klasę NYHA u pacjentów z ostrą HF. Wydaje się, że przedłużony wpływ na parametry hemodynamiczne jest związany z działaniem aktywnych metabolitów leku. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 71-77)
Get Citation

Keywords

lewosimendan; niewydolność serca

About this article
Title

Wpływ lewosimendanu podawanego bez dawki nasycającej na skurczową i rozkurczową funkcję serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Article type

Original paper

Pages

71-77

Published online

2012-10-08

Page views

539

Article views/downloads

2820

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):71-77.

Keywords

lewosimendan
niewydolność serca

Authors

Stefano Lunghetti
Elisabetta Palmerini
Rossella Urselli
Silvia Maffei
Elisa Guarino
Marta Focardi
Sergio Mondillo
Roberto Favilli

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl