open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review paper
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Wpływ raloksyfenu na czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń

Wojciech Karwowski, Beata Naumnik, Wiesława Karwowska-Polecka, Michał Myśliwiec
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):101-109.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-10-08

Abstract

Kalcyfikacja naczyń silnie koreluje z występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego i stanowi ważny czynnik predykcyjny zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym niedokrwiennej choroby serca i zgonu. Jest procesem aktywnym, w który zaangażowane są liczne mechanizmy kontrolujące. Dokładne poznanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za odkładanie złogów wapnia może stać się istotnym punktem uchwytu leczenia naczynioprotekcyjnego. Czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń są podobne do czynników ryzyka miażdżycy: hipertriglicerydemia, podwyższone stężenie cholesterolu frakcji LDL, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL, otyłość, nadciśnienie tętnicze. Wykazano, że cukrzyca oraz aktywacja procesów zapalnych znacząco zwiększają ryzyko odkładania złogów wapnia w ścianie naczynia.
Mimo wieloletnich badań nadal nie do końca poznany jest wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy. Wpływ ten zależy od obecności czynników ryzyka, czasu rozpoczęcia substytucji, rodzaju stosowanych leków. W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań oceniających wpływ selektywnego modulatora receptora estrogenowego (SERM) - raloksyfenu - na proces kalcyfikacji naczyń.
Celem pracy jest zestawienie aktualnej wiedzy na temat wpływu raloksyfenu na czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń z uwzględnieniem reaktywności ścian naczyń krwionośnych oraz układu osteprotegryna/receptor aktywujący jądrowy czynnik NF-κB/ligand receptora aktywującego jądrowy czynnik NF-κB (OPG/RANK/RANKL) - istotnego łącznika kalcyfikacji z osteoporozą. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 101-109)

Abstract

Kalcyfikacja naczyń silnie koreluje z występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego i stanowi ważny czynnik predykcyjny zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym niedokrwiennej choroby serca i zgonu. Jest procesem aktywnym, w który zaangażowane są liczne mechanizmy kontrolujące. Dokładne poznanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za odkładanie złogów wapnia może stać się istotnym punktem uchwytu leczenia naczynioprotekcyjnego. Czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń są podobne do czynników ryzyka miażdżycy: hipertriglicerydemia, podwyższone stężenie cholesterolu frakcji LDL, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL, otyłość, nadciśnienie tętnicze. Wykazano, że cukrzyca oraz aktywacja procesów zapalnych znacząco zwiększają ryzyko odkładania złogów wapnia w ścianie naczynia.
Mimo wieloletnich badań nadal nie do końca poznany jest wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy. Wpływ ten zależy od obecności czynników ryzyka, czasu rozpoczęcia substytucji, rodzaju stosowanych leków. W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań oceniających wpływ selektywnego modulatora receptora estrogenowego (SERM) - raloksyfenu - na proces kalcyfikacji naczyń.
Celem pracy jest zestawienie aktualnej wiedzy na temat wpływu raloksyfenu na czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń z uwzględnieniem reaktywności ścian naczyń krwionośnych oraz układu osteprotegryna/receptor aktywujący jądrowy czynnik NF-κB/ligand receptora aktywującego jądrowy czynnik NF-κB (OPG/RANK/RANKL) - istotnego łącznika kalcyfikacji z osteoporozą. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 101-109)
Get Citation

Keywords

kalcyfikacja naczyń; osteoporoza; estrogeny; raloksyfen

About this article
Title

Wpływ raloksyfenu na czynniki ryzyka kalcyfikacji naczyń

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

101-109

Published online

2012-10-08

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):101-109.

Keywords

kalcyfikacja naczyń
osteoporoza
estrogeny
raloksyfen

Authors

Wojciech Karwowski
Beata Naumnik
Wiesława Karwowska-Polecka
Michał Myśliwiec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl