open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review paper
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Znaczenie naprężeń ścinających i rola numerycznej mechaniki płynów w badaniach nad patomechanizmem miażdżycy

Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański, Kryspin Mirota, Jan Głowacki
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):95-100.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-10-08

Abstract

Na powierzchni ściany naczyń działają dwie siły biomechaniczne: naprężenie rozciągające i - ważniejsze z punktu widzenia patomechanizmu miażdżycy - naprężenie ścinające. W tętnicach fizjologiczna wartość naprężenia ścinającego zawiera się w przedziale wartości od około 15 dyn/cm2 do 70 dyn/cm2. Takie naprężenia wywierają efekt ochronny na śródbłonek naczyniowy. Mimo że czynniki ryzyka mają charakter ogólnoustrojowy, to blaszki miażdżycowe tworzą się w ściśle określonych miejscach, którymi są ściany boczne bifurkacji, okolice odejścia gałęzi bocznych i krzywizny wewnętrzne naczyń. W miejscach tych śródbłonek jest narażony na działanie małych i oscylacyjnych naprężeń ścinających będących konsekwencją formowania się złożonych przepływów wtórnych. Małe i oscylacyjne naprężenia ścinające, za pośrednictwem zjawiska mechanotransdukcji, prowadzą do dysfunkcji śródbłonka, który przybiera proaterogenny fenotyp. Zjawisko to odgrywa ważną rolę w powstawaniu zmian miażdżycowych. Coraz doskonalsze metody obrazowania, uzyskiwania pomiarów prędkości przepływu krwi umożliwiają zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania rozkładu naprężeń ścinających w tętnicach wieńcowych. W ten sposób obraz 3D zostaje uzupełniony o czwarty wymiar, jakim jest rozkład naprężeń i ciśnień działających na ścianę naczyń (4D). (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 95-100)

Abstract

Na powierzchni ściany naczyń działają dwie siły biomechaniczne: naprężenie rozciągające i - ważniejsze z punktu widzenia patomechanizmu miażdżycy - naprężenie ścinające. W tętnicach fizjologiczna wartość naprężenia ścinającego zawiera się w przedziale wartości od około 15 dyn/cm2 do 70 dyn/cm2. Takie naprężenia wywierają efekt ochronny na śródbłonek naczyniowy. Mimo że czynniki ryzyka mają charakter ogólnoustrojowy, to blaszki miażdżycowe tworzą się w ściśle określonych miejscach, którymi są ściany boczne bifurkacji, okolice odejścia gałęzi bocznych i krzywizny wewnętrzne naczyń. W miejscach tych śródbłonek jest narażony na działanie małych i oscylacyjnych naprężeń ścinających będących konsekwencją formowania się złożonych przepływów wtórnych. Małe i oscylacyjne naprężenia ścinające, za pośrednictwem zjawiska mechanotransdukcji, prowadzą do dysfunkcji śródbłonka, który przybiera proaterogenny fenotyp. Zjawisko to odgrywa ważną rolę w powstawaniu zmian miażdżycowych. Coraz doskonalsze metody obrazowania, uzyskiwania pomiarów prędkości przepływu krwi umożliwiają zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania rozkładu naprężeń ścinających w tętnicach wieńcowych. W ten sposób obraz 3D zostaje uzupełniony o czwarty wymiar, jakim jest rozkład naprężeń i ciśnień działających na ścianę naczyń (4D). (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 95-100)
Get Citation

Keywords

naprężenie ścinające; miażdżyca; mechanotransdukcja; numeryczna mechanika płynów

About this article
Title

Znaczenie naprężeń ścinających i rola numerycznej mechaniki płynów w badaniach nad patomechanizmem miażdżycy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

95-100

Published online

2012-10-08

Page views

1038

Article views/downloads

4223

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):95-100.

Keywords

naprężenie ścinające
miażdżyca
mechanotransdukcja
numeryczna mechanika płynów

Authors

Jarosław Wasilewski
Tomasz Kiljański
Kryspin Mirota
Jan Głowacki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl