open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review paper
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Kontrowersje wokół zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Sebastian Sobczak, Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):91-94.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-10-08

Abstract

Stenoza aortalna jest częstym problemem w codziennej praktyce lekarza kardiologa. Pacjenci z ciężką objawową stenozą aortalną są kwalifikowani do chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej. Stosunkowo nową metodą leczenia jest przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI), stosowana głównie w grupie pacjentów starszych, z licznymi chorobami współistniejącymi, zdyskwalifikowanych z leczenia chirurgicznego ze względu na duże ryzyko zgonu. Mimo dobrych wyników leczenia TAVI należy pamiętać o powikłaniach pod postacią udaru mózgu, powikłań naczyniowych, poważnych krwawień oraz przecieków okołozastawkowych. Grupą odnoszącą szczególną korzyść z TAVI są pacjenci z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki leczenia zachowawczego oraz chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej w porównaniu z TAVI. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 91-94)

Abstract

Stenoza aortalna jest częstym problemem w codziennej praktyce lekarza kardiologa. Pacjenci z ciężką objawową stenozą aortalną są kwalifikowani do chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej. Stosunkowo nową metodą leczenia jest przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI), stosowana głównie w grupie pacjentów starszych, z licznymi chorobami współistniejącymi, zdyskwalifikowanych z leczenia chirurgicznego ze względu na duże ryzyko zgonu. Mimo dobrych wyników leczenia TAVI należy pamiętać o powikłaniach pod postacią udaru mózgu, powikłań naczyniowych, poważnych krwawień oraz przecieków okołozastawkowych. Grupą odnoszącą szczególną korzyść z TAVI są pacjenci z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki leczenia zachowawczego oraz chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej w porównaniu z TAVI. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 91-94)
Get Citation

Keywords

stenoza aortalna; przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej; chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej

About this article
Title

Kontrowersje wokół zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

91-94

Published online

2012-10-08

Page views

560

Article views/downloads

2231

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):91-94.

Keywords

stenoza aortalna
przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej

Authors

Sebastian Sobczak
Małgorzata Lelonek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl