open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review paper
Published online: 2012-10-08
Get Citation

Krwawienie z przewodu pokarmowego jako powikłanie terapii ostrych zespołów wieńcowych

Krzysztof Majewski, Wojciech Latos, Aleksander Sieroń
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):84-90.

open access

Vol 7, No 2 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-10-08

Abstract

Autorzy skorzystali ze swojego kilkudziesięcioletniego doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z chorymi cierpiącymi na schorzenia kardiologiczne i gastrologiczne zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i oddziału klinicznego. Pełnione w Klinice przez kilka lat całodobowe wojewódzkie dyżury endoskopowego tamowania krwawień z przewodu pokarmowego umożliwiły zebranie niezbędnego doświadczenia w tym zakresie wraz ze sporządzeniem wszechstronnego, ciekawego materiału zdjęciowego. Analiza kliniczna schorzeń leczonych w trybie nagłym pacjentów z ostrym krwawieniem z przewodu pokarmowego pozwoliła zaprezentować poniższe sformułowania i zalecenia prewencyjne jako wnioski z własnych doświadczeń zawodowych. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 84-90)

Abstract

Autorzy skorzystali ze swojego kilkudziesięcioletniego doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z chorymi cierpiącymi na schorzenia kardiologiczne i gastrologiczne zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i oddziału klinicznego. Pełnione w Klinice przez kilka lat całodobowe wojewódzkie dyżury endoskopowego tamowania krwawień z przewodu pokarmowego umożliwiły zebranie niezbędnego doświadczenia w tym zakresie wraz ze sporządzeniem wszechstronnego, ciekawego materiału zdjęciowego. Analiza kliniczna schorzeń leczonych w trybie nagłym pacjentów z ostrym krwawieniem z przewodu pokarmowego pozwoliła zaprezentować poniższe sformułowania i zalecenia prewencyjne jako wnioski z własnych doświadczeń zawodowych. (Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7, 2: 84-90)
Get Citation

Keywords

krwawienie z przewodu pokarmowego; diagnostyka i terapia endoskopowa; przewlekła terapia przeciwzakrzepowa; spersonalizowana dieta

About this article
Title

Krwawienie z przewodu pokarmowego jako powikłanie terapii ostrych zespołów wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

84-90

Published online

2012-10-08

Page views

706

Article views/downloads

9076

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(2):84-90.

Keywords

krwawienie z przewodu pokarmowego
diagnostyka i terapia endoskopowa
przewlekła terapia przeciwzakrzepowa
spersonalizowana dieta

Authors

Krzysztof Majewski
Wojciech Latos
Aleksander Sieroń

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl