Vol 65, Supp. I (2014)
Review paper
Published online: 2016-07-11

open access

Page views 860
Article views/downloads 3909
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Od preparowania czterogruczołowego do technik małoinwazyjnych. Małoinwazyjna paratyroidektomia jako obecny standard chirurgii pierwotnej nadczynności przytarczyc

Jarek Kobiela, Dariusz Łaski, Aneta Stróżyk, Monika Proczko-Markuszewska, Tomasz Stefaniak, Krzysztof Sworczak, Andrzej J. Łachiński, Zbigniew Śledziński

Abstract

Podczas ostatnich lat, techniki chirurgii małoinwazyjnej były z sukcesem wprowadzane do preparowania tkanek szyi. Było to możliwe dzięki opracowaniu śródoperacyjnych metod lokalizowania zmienionej tkanki, szybkim testom oznaczającym stężenie PTH w surowiczy, jak również doskonaleniu technik obrazowania przedoperacyjnego, takich jak ultrasonografia wysokiej rozdzielczości czy scyntygrafia z wykorzystaniem sestamibi. Wyniki operacji z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych są porównywalne z wynikami technik konwencjonalnych oraz wiążą się z zaletami, takimi jak skrócony okres hospitalizacji, zmniejszenie bólu pooperacyjnego czy lepszy efekt kosmetyczny.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file