Vol 4, No 1 (2019)
Review paper
Published online: 2019-05-24

open access

Page views 1226
Article views/downloads 949
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Medical emergency and battlefield medicine

Pawel Gawlowski1, Sandra Pyda2, Krzysztof Lukawski3, Agnieszka Szarpak4
Disaster Emerg Med J 2019;4(1):18-28.

Abstract

A victim in a life-threatening situation is a big challenge for rescue services around the world. Especially in a situation where assistance is to be provided in conditions that also threaten rescuers. Such an event may occur, for example, in the conditions of the battlefield. In order to provide effective assistance, separate rescue systems had to be implemented, which on the one hand included effective assistance to the victim, and on the other, they adapted it to the battlefield. These systems allow limited exposure to the risk of health or life-threatening situations to the rescuers. The paramedic operating in the emergency medical system operates in the safe zone with the equipment in emergency backpacks, along with an ambulance and entities supporting the State Medical Rescue system. The victim is to receive full assistance according to current standards. The patient is to have all the tests done to confirm or rule out life-threatening inju- ries. Evacuation to the hospital takes place, if the situation requires, using equipment to fully immobilize the spine. Acting in combat conditions, a paramedic in a dangerous zone provides assistance to an injured person in the field of authorship or performs only simple activities to protect the basic life functions of the victim. It is only in a potentially safe zone that he uses emergency equipment stored in a rescue pack or a personal first aid kit. Evacuation of the victim takes place on a stretcher, which does not fully protect the victim with a spinal injury.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Chomoncik M. Ratownictwo medyczne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część I, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 2019; 1: 131–152.
 2. Chomoncik M, Nitecki J, Poparda W. KPP w KSRG. PZWL, Warszawa 2018.
 3. Karwin K. Ocena chorych po urazach wielonarządowych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Polski Merkuliusz Lekarski. 2009(27): 160–296.
 4. Dąbrowski M, Sanak T, Kluj P, et al. Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC Część I. Przyczyny zgonów oraz odmienności w postępowaniu z poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Anestezjologia i Ratownictwo. 2013(7): 226–232.
 5. Emory J, Alson RL. International Trauma Life Support, ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 6. Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne , Wrocław 2010.
 7. Kluj P, Gaszyński T, Dąbrowski M, et al. Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciuo standard TCCC Część III. Przywrócenie drożności dróg oddechowych i wydolnego oddechu podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC. Anestezjologia i Ratownictwo . 2013(7): 456–469.
 8. Kopta A. Kwalifikowana pierwsza pomoc. PZW, Warszawa 2016.
 9. Podlasin A. Taktyczne ratownictwo medyczne. PZWL, Warszawa 2015.
 10. Sanak T, Dąbrowski M, Kluj P, et al. Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC Część II.Zapewnienie hemostazy miejscowej podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w fazie taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym na bazie standardu TCCC. Anestezjologia i Ratownictwo . 2013(7): 94–103.
 11. Sip M, Dąbrowski M, Sanak T, et al. Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Część VI. Zestawy medyczne jako element wyposażenia medycznegoi zabezpieczenia indywidualnego żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Anestezjologia i Ratownictwo. 2013(7): 354–367.
 12. Stankiewicz G, Milewski R. Ewakuacja medyczna MEDEVAC. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2008(3): 20–31.
 13. Wypyszewska J, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Badanie urazowe w Ratownictwie Medycznym i Ratownictwie Taktycznym. Journal of Clinical Healthcare. 2016(2): 10–19.
 14. Wypyszewska J, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Charakterystyka postępowania ratownika medycznego i ratownika taktycznego z chorym, który doznał urazu. Journal of Clinical Healthcare . 2016(2): 6–9.
 15. Wypyszewska J, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Epidemiologia urazówi zgonów na polu walki oraz historia powstania wytycznych TCCC. Journal of Clinical Healthcare. 2016(2): 1–5.
 16. Ustawa z dnia 6.09.2006 r. O Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 17. https://fia.com.pl/meldunek-medevac/ (26.10.2019).Disaster and Emergency Medicine Journal