open access

Vol 2, No 3 (2017)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2017-10-20
Get Citation

The use of drones during mass events

Marlena Robakowska1, Anna Tyranska-Fobke1, Joanna Nowak1, Daniel Slezak1, Przemyslaw Zuratynski1, Piotr Robakowski2, Klaudiusz Nadolny34, Jerzy Robert Ładny4
DOI: 10.5603/DEMJ.2017.0028
·
Disaster Emerg Med J 2017;2(3):129-134.
Affiliations
 1. Department of Histology, Medical University of Gdansk, Gdansk
 2. Uniwersytet Gdański
 3. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
 4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

open access

Vol 2, No 3 (2017)
REVIEW ARTICLE
Published online: 2017-10-20

Abstract

The concept of a mass event has been defined by the law on mass event security. The use of drones to monitor events involves numerous benefits. Surveillance provided by means of drones is particularly beneficial as far as large open areas are concerned. Unmanned aerial vehicles (UAVs) alert one to any issues in the crowd.

Abstract

The concept of a mass event has been defined by the law on mass event security. The use of drones to monitor events involves numerous benefits. Surveillance provided by means of drones is particularly beneficial as far as large open areas are concerned. Unmanned aerial vehicles (UAVs) alert one to any issues in the crowd.

Get Citation

Keywords

unmanned aerial vehicles, drones, mass events

About this article
Title

The use of drones during mass events

Journal

Disaster and Emergency Medicine Journal

Issue

Vol 2, No 3 (2017)

Pages

129-134

Published online

2017-10-20

Page views

876

Article views/downloads

1125

DOI

10.5603/DEMJ.2017.0028

Bibliographic record

Disaster Emerg Med J 2017;2(3):129-134.

Keywords

unmanned aerial vehicles
drones
mass events

Authors

Marlena Robakowska
Anna Tyranska-Fobke
Joanna Nowak
Daniel Slezak
Przemyslaw Zuratynski
Piotr Robakowski
Klaudiusz Nadolny
Jerzy Robert Ładny

References (27)
 1. Ustawa z dnia 20 marca 2008 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. T.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
 2. Szymonik A. Logistyka imprez masowych. Politechnika Łódzka, Warszawa 2011.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 181.
 4. Wojciechowski R. Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczengo w Siedlcach. 2013; 97: 179.
 5. Campbel J. International Trauma Life Support. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
 6. Gontarz A, Kosieliński S. Rynek dronów w Polsce 2015. Księga popytu i podaży. Instytut mikroMAKRO, Warszawa 2015.
 7. Owczarek M, Węda A. Prowadzenie rozpoznania w warunkach nocy i ograniczonej widoczności. Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2000.
 8. Nelson L. More Than Just a Weather Forecast: The Critical Role of Accurate Weather Data in UAV Mission. Defence Update 2015; http://defense-update.com/features/2009/june/weather_and_uav_operations.html [access: 2017-09-01].
 9. Milsten A, Maguire B, Bissell R, et al. Mass-Gathering Medical Care: A Review of the Literature. Prehospital and Disaster Medicine. 2012; 17(3): 151–162.
 10. McCarley J, Wickens C. Human Factors Concerns In UAV Flight. Aviation Human Factors Division University of Illinois, Illinois 2014.
 11. Normand JM. Bientôt des drones de surveillance pour la préfecture de police. . Le monde. 2016-03-31. www.drones.blog.lemonde.fr [access: 2017-09-01].
 12. Rodriguez P, Geckle W, Barton J. An Emergency Response UAV Surveillance System. AMIA 2006 Symposium Proceedings-Johns Hopkins University, Baltimore 2006: 1078.
 13. Kongsberg Geospatial, Renfrew County Paramedics Conduct Successful Beyond Line-of-Sight Field . Trial of Rescue Drone Technology 2016-03-24. www.kongsberggeospatial.com [access: 2017-09-01].
 14. Hodapp P. Search and Rescue Teams Aim to Save Lives with Off-the-Shelf Drones. We Are All Makers 2015-12-15.
 15. Drony dla służb . Nadzór imprez masowych 2016. www.dronydlasluzb.pl [access: 2017-09-01].
 16. Adamczyk D. Raport: Drony w Akcji. Time4Mobi. 2015.
 17. Fruin J. The causes and prevention of crowd disasters. Elsevier Science Publishers, London 2002.
 18. Brongel L. Złota godzina — czas życia, czas śmierci. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.
 19. Zeitz K, Zeitz C. Injury occurences at a mass gathering event. Australian Journal of Paramedicine . 2002; 3(1).
 20. Tworus D. Dusza operatora drona. Polska Zbrojna. 2014; 1(11): 68–69.
 21. Gontarz A, Kędzierska E, Kosieliński S, et al. Człowiek Maszyna Bezpieczeństwo. Systemy Inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. Instytut mikroMAKRO, Warszawa 2013.
 22. Urząd Lotnictwa Cywilnego: Remotely Piloted Aircraft Systems in Poland — Report on the current legal status relating to unnmanned aerial vehicles. Civil Aviation Authority, Warszawa 2013.
 23. Cywilne wykorzystanie dronów. Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2015.
 24. Sawicki P. Bazzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji. Stan obecny i kierunki rozwoju. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2012.
 25. Reagan J. This Week in Public Safety Drones 2016-02-12. https://dronelife.com/2016/02/12/this-week-in-public-safety-drones/ [access: 2017-09-01].
 26. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 440.
 27. Karlsrud J, Rosen F. In the Eye of the Beholder? The UN and the Use of Drones to Protect Civilians. Stability: International Journal of Security & Development. 2013; 2(2): 27.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl