open access

Vol 4, No 1 (2019)
Review paper
Published online: 2019-05-24
Get Citation

Medical emergency and battlefield medicine

Pawel Gawlowski1, Sandra Pyda2, Krzysztof Lukawski3, Agnieszka Szarpak4
DOI: 10.5603/DEMJ.2019.0005
·
Disaster Emerg Med J 2019;4(1):18-28.
Affiliations
 1. Department of Emergency Medical Service, Wroclaw Medical University, Poland
 2. Polish Society of Disaster Medicine, Warsaw, Poland
 3. University Clinical Hospital in Wroclaw, Poland
 4. Lazarski University, Warsaw, Poland

open access

Vol 4, No 1 (2019)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2019-05-24

Abstract

A victim in a life-threatening situation is a big challenge for rescue services around the world. Especially in a situation where assistance is to be provided in conditions that also threaten rescuers. Such an event may occur, for example, in the conditions of the battlefield. In order to provide effective assistance, separate rescue systems had to be implemented, which on the one hand included effective assistance to the victim, and on the other, they adapted it to the battlefield. These systems allow limited exposure to the risk of health or life-threatening situations to the rescuers. The paramedic operating in the emergency medical system operates in the safe zone with the equipment in emergency backpacks, along with an ambulance and entities supporting the State Medical Rescue system. The victim is to receive full assistance according to current standards. The patient is to have all the tests done to confirm or rule out life-threatening inju- ries. Evacuation to the hospital takes place, if the situation requires, using equipment to fully immobilize the spine. Acting in combat conditions, a paramedic in a dangerous zone provides assistance to an injured person in the field of authorship or performs only simple activities to protect the basic life functions of the victim. It is only in a potentially safe zone that he uses emergency equipment stored in a rescue pack or a personal first aid kit. Evacuation of the victim takes place on a stretcher, which does not fully protect the victim with a spinal injury.

Abstract

A victim in a life-threatening situation is a big challenge for rescue services around the world. Especially in a situation where assistance is to be provided in conditions that also threaten rescuers. Such an event may occur, for example, in the conditions of the battlefield. In order to provide effective assistance, separate rescue systems had to be implemented, which on the one hand included effective assistance to the victim, and on the other, they adapted it to the battlefield. These systems allow limited exposure to the risk of health or life-threatening situations to the rescuers. The paramedic operating in the emergency medical system operates in the safe zone with the equipment in emergency backpacks, along with an ambulance and entities supporting the State Medical Rescue system. The victim is to receive full assistance according to current standards. The patient is to have all the tests done to confirm or rule out life-threatening inju- ries. Evacuation to the hospital takes place, if the situation requires, using equipment to fully immobilize the spine. Acting in combat conditions, a paramedic in a dangerous zone provides assistance to an injured person in the field of authorship or performs only simple activities to protect the basic life functions of the victim. It is only in a potentially safe zone that he uses emergency equipment stored in a rescue pack or a personal first aid kit. Evacuation of the victim takes place on a stretcher, which does not fully protect the victim with a spinal injury.

Get Citation

Keywords

emergency medical services; tactical medicine; paramedic; evacuation; rescue equipment

About this article
Title

Medical emergency and battlefield medicine

Journal

Disaster and Emergency Medicine Journal

Issue

Vol 4, No 1 (2019)

Article type

Review paper

Pages

18-28

Published online

2019-05-24

Page views

879

Article views/downloads

684

DOI

10.5603/DEMJ.2019.0005

Bibliographic record

Disaster Emerg Med J 2019;4(1):18-28.

Keywords

emergency medical services
tactical medicine
paramedic
evacuation
rescue equipment

Authors

Pawel Gawlowski
Sandra Pyda
Krzysztof Lukawski
Agnieszka Szarpak

References (17)
 1. Chomoncik M. Ratownictwo medyczne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część I, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 2019; 1: 131–152.
 2. Chomoncik M, Nitecki J, Poparda W. KPP w KSRG. PZWL, Warszawa 2018.
 3. Karwin K. Ocena chorych po urazach wielonarządowych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Polski Merkuliusz Lekarski. 2009(27): 160–296.
 4. Dąbrowski M, Sanak T, Kluj P, et al. Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC Część I. Przyczyny zgonów oraz odmienności w postępowaniu z poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Anestezjologia i Ratownictwo. 2013(7): 226–232.
 5. Emory J, Alson RL. International Trauma Life Support, ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 6. Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne , Wrocław 2010.
 7. Kluj P, Gaszyński T, Dąbrowski M, et al. Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciuo standard TCCC Część III. Przywrócenie drożności dróg oddechowych i wydolnego oddechu podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC. Anestezjologia i Ratownictwo . 2013(7): 456–469.
 8. Kopta A. Kwalifikowana pierwsza pomoc. PZW, Warszawa 2016.
 9. Podlasin A. Taktyczne ratownictwo medyczne. PZWL, Warszawa 2015.
 10. Sanak T, Dąbrowski M, Kluj P, et al. Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC Część II.Zapewnienie hemostazy miejscowej podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w fazie taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym na bazie standardu TCCC. Anestezjologia i Ratownictwo . 2013(7): 94–103.
 11. Sip M, Dąbrowski M, Sanak T, et al. Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Część VI. Zestawy medyczne jako element wyposażenia medycznegoi zabezpieczenia indywidualnego żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Anestezjologia i Ratownictwo. 2013(7): 354–367.
 12. Stankiewicz G, Milewski R. Ewakuacja medyczna MEDEVAC. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2008(3): 20–31.
 13. Wypyszewska J, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Badanie urazowe w Ratownictwie Medycznym i Ratownictwie Taktycznym. Journal of Clinical Healthcare. 2016(2): 10–19.
 14. Wypyszewska J, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Charakterystyka postępowania ratownika medycznego i ratownika taktycznego z chorym, który doznał urazu. Journal of Clinical Healthcare . 2016(2): 6–9.
 15. Wypyszewska J, Kopański Z, Brukwicka I, et al. Epidemiologia urazówi zgonów na polu walki oraz historia powstania wytycznych TCCC. Journal of Clinical Healthcare. 2016(2): 1–5.
 16. Ustawa z dnia 6.09.2006 r. O Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 17. https://fia.com.pl/meldunek-medevac/ (26.10.2019).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl