Tom 9, Nr 4 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-03-22
Wyświetlenia strony 97
Wyświetlenia/pobrania artykułu 5

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Czynniki wpływające na niekorzystne wyniki położnicze w cukrzycy ciążowej

Fang Zhao1, Bo Xiao1
Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):162-171.

Streszczenie

Cel. Analiza czynników ryzyka cukrzycy ciążowej i ich wpływu na wyniki położnicze. Metody. Dokonano retrospektywnej analizy danych medycznych kobiet w ciąży, które rodziły na oddziale położniczym szpitala III stopnia, i podzielono pacjentki na grupę przypadków oraz grupę kontrolną ze względu na spełnianie przez nie kryteriów diagnostycznych cukrzycy ciążowej (GDM, gestational diabetes mellitus). Przeanalizowano statystycznie przebieg ciąży, poród i wyniki położnicze w obu grupach. Wyniki. Częstość cukrzycy ciążowej wynosi 13,0%. W porównaniu z kobietami bez GDM w cukrzycy ciążowej częściej obserwuje się powikłania takie jak przedwczesny poród (u 14,5% kobiet z GDM). Porównując podstawowy profil obu grup noworodków, nie stwierdzono statystycznych różnic w masie łożyska, długości pępowiny ani płci noworodków. Nie było również statystycznej różnicy między grupami pod względem zahamowania wzrostu płodu i wad wrodzonych, natomiast istniała statystyczna różnica w wynikach położniczych noworodków. Wnioski. Czynnikami ryzyka GDM są wiek, wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy i masa ciała.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?