Tom 8, Nr 3-4 (2022)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-01-31
Wyświetlenia strony 768
Wyświetlenia/pobrania artykułu 31

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Depresja u osób starszych z cukrzycą typu 2

Emilia Rymkiewicz1, Grzegorz Dzida2, Wojciech Myśliński2, Andrzej Prystupa2, Marcin Trojnar2, Maciej Zakrzewski2, Barbara Mosiewicz-Madejska3, Jerzy Mosiewicz2
Diabetologia Praktyczna 2022;8(3-4):104-108.

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie związku między depresją u starszych pacjentów z cukrzycą typu 2 a czasem trwania choroby, powikłaniami mikronaczyniowymi i poziomem edukacji diabetologicznej. Materiał i metody: Chorych podzielono na trzy główne grupy: grupa badana I w wieku 37–58 lat, grupa badana II w wieku 70–79 lat, grupa badana III w wieku 80 lat więcej. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej określono średni czas trwania cukrzycy, występowanie powikłań mikronaczyniowych, poziom edukacji diabetologicznej oraz nasilenie depresji w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki: Powikłania mikronaczyniowe częściej występowały w grupach pacjentów starszych i z niższym poziomem edukacji diabetologicznej. W najstarszej grupie najczęściej występowała depresja umiarkowanie ciężka i ciężka, natomiast w grupie najmłodszej 50% pacjentów nie miało objawów depresji, u 43,4% stwierdzono łagodną depresję, a najrzadziej występowała depresja umiarkowana i umiarkowanie ciężka (3,3%). Różnice były istotne statystycznie (p < 0,00001). Wnioski: U chorych z cukrzycą typu 2 depresja częściej występuje w starszych grupach wiekowych z dłuższym średnim czasem trwania cukrzycy, niższym poziomem edukacji diabetologicznej i większym nasileniem powikłań mikronaczyniowych.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?