Tom 8, Nr 2 (2022)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2022-11-23
Wyświetlenia strony 726
Wyświetlenia/pobrania artykułu 30

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ lockdownu związanego z pandemią COVID-19 na dobrostan psychiczny: porównania między osobami z otyłością, z cukrzycą i bez chorób

Verónica Vázquez-Velázquez1, José J. Pizarro2, Sofía Sánchez Román3, Valeria Soto Fuentes1, Denise Arcila Martínez4, Héctor Velázquez Jurado4
Diabetologia Praktyczna 2022;8(2):68-77.

Streszczenie

Wstęp: Otyłość i cukrzyca typu 2 to dwie choroby przewlekłe najsilniej związane z liczbą hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19. Cel: W opisanym badaniu porównano psychologiczny wpływ lockdownu w czasie pandemii COVID-19 u osób z otyłością, z cukrzycą typu 2 i osób bez chorób oraz ustalono czynniki związane z dobrostanem psychicznym. Materiał i metody: Wśród 157 osób z otyłością, 92 z cukrzycą typu 2 i 288 osób zdrowych przeprowadzono ankietę internetową na temat negatywnych emocji, postaw, wsparcia społecznego i dzielenia się swoimi przeżyciami, radzenia sobie ze stresem, dobrostanu psychicznego i zachowań żywieniowych. Wyniki: Osoby z otyłością najbardziej obawiały się zakażenia (70%) lub śmierci (64%) i najczęściej deklarowały jedzenie wywołane emocjami. Osoby z cukrzycą typu 2 wskazały lepsze strategie radzenia sobie ze stresem i lepsze samopoczucie. Negatywne emocje, obawy związane z konsekwencjami COVID-19 i niekontrolowane jedzenie ujemnie wpływały na dobrostan psychiczny, przyczyniały się do niego jednak wsparcie społeczne, dzielenie się swoimi przeżyciami z innymi i radzenie sobie ze stresem (p < 0,001). Odsetek uczestników badania, którzy mieli problemy z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, był większy wśród osób z otyłością (48,7%) niż w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 (tylko 11,1%). Wnioski: Osoby z otyłością były w gorszym stanie psychicznym, odczuwały więcej obaw związanych z COVID-19 i jadły pod wpływem emocji częściej niż osoby z cukrzycą typu 2 i osoby bez chorób. Na dobrostan psychiczny wpływają negatywne emocje, obawy i zachowania żywieniowe. Potrzebne są badania dotyczące długoterminowego oddziaływania pandemii COVID-19 na masę ciała i stan zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?