Tom 7, Nr 4 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-11-23
Wyświetlenia strony 3150
Wyświetlenia/pobrania artykułu 39

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Doświadczenia związane z indywidualizacją terapii z wykorzystaniem leku złożonego zawierającego gliklazyd o przedłużonym uwalnianiu i metforminę o przedłużonym uwalnianiu u chorych na cukrzycę typu 2

Sanjay Kalra, Aravinda Jagadeesha, Deepak Khandelwal, Kirti Samudra, Sharvil Gadve, Supratik Bhattacharyya
Diabetologia Praktyczna 2021;7(4):257-262.

Streszczenie

Wstęp. Badanie przeprowadzono w celu oceny skuteczności preparatu złożonego zawierającego gliklazyd o przedłużonym uwalnianiu (XR) 60 mg i metforminę XR 500 mg w skojarzeniu z preparatem metforminy (w razie potrzeby) w rzeczywistej praktyce klinicznej.

Metody. Prospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzono u chorych z cukrzycą typu 2, którzy nie osiągnęli kontroli glikemii za pomocą metforminy (grupa M) lub konwencjonalnego skojarzenia gliklazydu XR 60 mg i metforminy XR 500 mg (grupa GM) oraz nowo zdiagnozowanych lub nieleczonych pacjentów z HbA1c > 9% (grupa U) w 6 ambulatoryjnych poradniach diabetologicznych. Na wizycie początkowej zalecono chorym stosowanie przez 30 dni preparatu złożonego gliklazyd XR 60 mg + metformina XR 500 mg oraz preparatu metforminy (w razie potrzeby). Dawkę zwiększano co 30 dni do 90. dnia, przy czym za maksymalne uznano dawkę gliklazydu 120 mg i metforminy 1500 mg. Odsetek pacjentów, którzy osiągnęli docelowe wartości glikemii na czczo był pierwszorzędowym punktem końcowym.

Wyniki. Spośród 455 chorych (średni wiek: 51,9 ± 11,3 roku; średni wskaźnik BMI 26,7 ± 6,2 kg/m2), u 261 wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy był dodatni, a 161 pacjentów miało nadciśnienie tętnicze. Docelowe wartości FPG osiągnięto, stosując 1 tabletkę preparatu złożonego gliklazyd XR 60 mg + metformina XR 500 mg i jedną tabletkę metforminy u 73,09%, 74,26% i 60,66% pacjentów odpowiednio w grupach M, GM i U. Tylko 29,23% pacjentów wymagało zwiększenia dawki do 1 tabletki preparatu złożonego w połączeniu z 2 tabletkami metforminy lub 2 tabletek preparatu złożonego w 60. i 90. dniu. Średnie wartości FPG, PPG i HbA1c były istotnie niższe w 90. dniu (p < 0,001).

Wnioski. Na podstawie tego badania przeprowadzonego w warunkach rzeczywistych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej można wnioskować, że stosowanie preparatu złożonego gliklazyd XR 60 mg + metformina XR 500 mg oraz preparatu metforminy (w razie potrzeby) było skuteczne i dobrze tolerowane, a ponad 3 na 5 pacjentów we wszystkich grupach osiągnęło docelową kontrolę glikemii w ciągu 30 dni.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?