Tom 7, Nr 4 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-11-23
Wyświetlenia strony 3539
Wyświetlenia/pobrania artykułu 36

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Terapia metforminą, ciężkość i śmiertelność zakażenia SARS-CoV-2 – metaanaliza

Teodoro J. Oscanoa, Jose Amado, Xavier Vidal, Andrea Savarino, Roman Romero-Ortuno
Diabetologia Praktyczna 2021;7(4):243-256.

Streszczenie

Wstęp. Sugeruje się, że metformina może mieć działanie anty-SARS-CoV-2. To rodzi hipotezę, że u osób przyjmujących metforminę. zakażenie SARS-CoV-2 może wiązać się z łagodniejszym przebiegiem i niższą śmiertelnością. Cele. Przeprowadzenie metaanalizy w celu oceny związku między stosowaniem metforminy a ryzykiem ciężkiego przebiegu i zgonu w wyniku zakażenia SARS-CoV-2.

Materiał i metody. Autorzy przeszukali bazy PubMed, EMBASE, Google Scholar oraz Cochrane Database of Systematic Reviews i serwery preprintów (medRxiv i Research Square) w poszukiwaniu badań opublikowanych między grudniem 2019 roku a styczniem 2021 roku. Wyekstrahowane dane dotyczące lokalizacji badania, roku publikacji, projektu, liczby uczestników, płci, wiek w momencie rozpoczęcia badania, wskaźnika masy ciała oraz definicje ekspozycji i punktów końcowych. Łączną wielkość efektu oszacowano przy użyciu modeli efektów losowych z 95% przedziałami ufności. Jakość włączonych badań oceniano za pomocą skali Newcastle-Ottawa Scale (NOS).

Wyniki. Do metaanalizy włączono 32 badania obserwacyjne, uzyskując próbę liczącą ogółem 44 306 uczestników. Średni wynik NOS analizowanych badań wyniósł 7,9. Wyniki wskazują, że stosowanie metforminy wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu SARS-CoV-2 (OR = 0,56; 95% CI: 0,46–0,68; p < 0,001; 22 badania), ale nie wykazano związku z łagodniejszym przebiegiem choroby (OR = 0,85; 95% CI: 0,71–1,02; p = 0,077; 15 badań). W analizie podgrup metformina zmniejsza ryzyko zgonu (OR = 0,69; 95% CI: 0,55–0,88; p = 0,002) i ciężkiego przebiegu zakażenia (OR = 0,83; 95% CI: 0,70–0,97; p = 0,023) u pacjentów w wieku 70 i starszych.

Wnioski. Stosowanie metforminy wiązało się z niższym ryzykiem zgonu z powodu zakażenia SARS-CoV-2. To powiązanie nie implikuje związku przyczynowego i konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia możliwych mechanizmów

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?