Tom 6, Nr 5 (2020)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2020-11-21
Wyświetlenia strony 349
Wyświetlenia/pobrania artykułu 37

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przeszczepianie komórek beta

Justyna Gołębiewska, Bogumił Wolnik, Bogumił Wolnik, Michał Hoffmann, Piotr Witkowski, Tomasz Stefaniak, Alicja Dębska-Ślizień
Diabetologia Praktyczna 2020;6(5):318-329.

Streszczenie

Przeszczepienie komórek beta jest obecnie jedyną metodą leczenia pozwalającą na przywrócenie fizjologicznego wydzielania endogennej insuliny w ilościach dostosowanych do aktualnych potrzeb organizmu. Dostępne formy przeszczepiania komórek beta obejmują przeszczepienie całej trzustki lub przeszczepienie izolowanych wysp trzustkowych. Zabiegi te oferowane są wyselekcjonowanym chorym na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu. Przeszczepienie komórek beta może być proponowane zarówno pacjentom z dobrą funkcją nerek, jak i chorym z niewydolnością nerek. W przypadku postępującej niewydolności nerek przeszczepienie komórek beta może być wykonane jednocześnie z transplantacją nerki lub po niej. Możliwa jest również autotransplantacja wysp trzustkowych u chorych poddawanych całkowitej resekcji trzustki. U chorych na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu, którzy doświadczają zagrażających życiu epizodów ciężkiej hipoglikemii pomimo zoptymalizowanego leczenia insuliną, przeszczepienie komórek beta pomaga poprawić świadomość hipoglikemii, tym samym redukując ryzyko wystąpienia epizodów ciężkiej hipoglikemii, ułatwia zapewnienie prawidłowej kontroli glikemii z normalizacją wartości odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz spowalnia progresję powikłań mikronaczyniowych. W przypadku całkowitej resekcji trzustki podanie choremu wysp wyizolowanych z usuniętej trzustki zapobiega chwiejnemu przebiegowi cukrzycy lub całkowicie chroni przed jej wystąpieniem. W niniejszej pracy omówiono aktualne wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia komórek beta, także związane z nim spodziewane korzyści oraz możliwe powikłania.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?