Tom 6, Nr 5 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-11-21
Wyświetlenia strony 3058
Wyświetlenia/pobrania artykułu 96

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Epidemiologia cukrzycy w Polsce w latach 2014–2017

Iwona Towpik, Magdalena Walicka, Karolina Marcinkowska, Iga Lisicka, Marta Raczyńska, Waldemar Wierzba, Krzysztof Strojek, Przemysław Ryś, Małgorzata Wajda-Cuszlag, Edward Franek
Diabetologia Praktyczna 2020;6(5):284-291.

Streszczenie

WSTĘP: Liczba chorych na cukrzycę zwiększa się każdego roku, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Polsce dokładna liczba chorych nie jest jednak znana, a ostatnie dane pochodzą z 2014 roku. Celem pracy była ocena podstawowych wskaźników epidemiologicznych dotyczących cukrzycy w Polsce w latach 2014–2017. MATERIAŁ I METODY: Podział na typy cukrzycy i inne analizy przeprowadzono na podstawie danych przygotowanych przez zespół ekspertów i pracowników Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Wykorzystano bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące zrealizowanych i rozliczonych świadczeń oraz zrealizowanych recept refundowanych. WYNIKI: Liczba chorych na cukrzycę w Polsce w 2014 roku wyniosła 2,113 mln (w tym 1,167 ml kobiet i 0,946 mln mężczyzn). Liczba ta w kolejnych latach wzrastała i w 2017 roku wyniosła 2,533 mln (w tym 1,408 mln kobiet i 1,124 mln mężczyzn), co stanowiło 6,58% populacji. Odsetek chorych, u których nie udało się na podstawie przyjętej metodologii ustalić rozpoznania typu cukrzycy, był dość wysoki i wynosił od 39,57% do 32,75% w poszczególnych latach. WNIOSKI: Chorobowość z powodu cukrzycy w Polsce wzrasta. Przyjęte założenia metodologiczne, dotyczące kryteriów podziału dla cukrzycy typu 2 i typu 1, nie pozwalają na dokładne określenie epidemiologii cukrzycy (zapadalności i chorobowości) w podziale na typ 1 i typ 2, pozwalają jednak na wyłonienie „swoistych” subpopulacji chorych z danym typem cukrzycy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?