Tom 6, Nr 6 (2020)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2020-10-14
Wyświetlenia strony 896
Wyświetlenia/pobrania artykułu 44

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Lęk przed hipoglikemią — od normy do patologii. Kryteria rozpoznawania i kierunki terapeutyczne

Julia Krawczyk, Anna Duda-Sobczak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Diabetologia Praktyczna 2020;6(6):383-389.

Streszczenie

Celem artykułu jest podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zjawiska lęku przed hipoglikemią oraz jego znaczenia w kontekście dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy i dobrostanu populacji chorych na cukrzycę. W pracy zaproponowano opis klinicznych kryteriów rozpoznawania lęku przed niedocukrzeniem pod postacią nienormatywną i szkodliwą. Co więcej, przybliżono kierunki terapeutyczne, które na przestrzeni ostatnich lat udowodniły swoją skuteczność w obniżaniu nieadaptacyjnego lęku przed hipoglikemią, zabezpieczając również zdrowie psychiczne chorych. Pomimo bogatej wiedzy i wielu zagranicznych badań klinicznych potrzebny jest dalszy rozwój obszaru naukowego związanego z występowaniem w populacji polskiej zaburzeń lękowych towarzyszących cukrzycy. Wskazane jest również stworzenie bazy dostosowanych kulturowo protokołów postępowania dla specjalistów, które mogłyby podwyższyć jakość i skuteczność pomocy niesionej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?