Tom 6, Nr 2 (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2020-05-14
Wyświetlenia strony 400
Wyświetlenia/pobrania artykułu 37

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długoterminowe wyzwania terapeutyczne u chorych z cukrzycą i mukormykozą nosa, oczodołu i mózgu

Nishesh Jain1, Sri Venkata Madhu1
Diabetologia Praktyczna 2020;6(2):149-152.

Streszczenie

W krajach rozwijających się obserwuje się ostatnio wzrost częstości występowania cukrzycy. Spowodowało to wykładniczy wzrost zapadalności na choroby zarówno zakaźne, jak i niezakaźne. Niektóre zakażenia zwiększają chorobowość i umieralność związane z cukrzycą. Mukormykoza nosa, oczodołu i mózgu (ROCM) stanowi jedno ze śmiertelnych zakażeń oportunistycznych wikłających cukrzycę. Dostępnych jest niewiele danych na temat krótko- i długoterminowego postępowania u chorych z tym inwazyjnym zakażeniem grzybiczym. W niniejszej pracy przedstawiono kilka przypadków ROCM o różnym obrazie klinicznym oraz dane z ich krótko- i długoterminowej obserwacji. Opisywani pacjenci byli początkowo leczeni amfoterycyną B we wstrzyknięciach, a następnie posokonazolem doustnie.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?