Tom 5, Nr 2 (2019)
Praca badawcza (oryginalna)

Zmiana profilu seropozytywności w odniesieniu do przeciwciał anty-GAD i IA2 u indyjskich dzieci z niedawno rozpoznaną cukrzycą typu 1

Debmalya Sanyal, Sandip K. Batabyal, Subrata Maity, Sudip Chatterjee
Diabetologia Praktyczna 2019;5(2):123-128.

dostęp płatny

Tom 5, Nr 2 (2019)
PRACE ORYGINALNE

Streszczenie

Wstęp. Publikacje dotyczące chorych na cukrzycę typu 1 (T1DM) w Indiach sugerują, że u znacznego odsetka tych chorych uzyskuje się ujemne wyniki oznaczeń przeciwciał anty-GAD65 i anty-IA2. Częstość wystę­powania przeciwciał wiązano z czynnikami dietetycz­nymi i społeczno-ekonomicznymi, a ostatnio także ze zmianami mikrobiomu jelitowego. Dane anegdotyczne wskazywały, że w ostatnim czasie nastąpiło zwiększe­nie wskaźników seropozytywności wśród dzieci z nowo rozpoznaną T1DM. W niniejszej prezentacji autorzy po raz pierwszy dokonali zestawienia danych na temat tych przeciwciał w populacji pediatrycznej w Indiach.

Materiał i metody. U wszystkich chorych, w tym u osób z cukrzycową kwasicą ketonową (DKA), T1DM rozpozna­wano na podstawie standardowych kryteriów klinicz­nych zalecanych przez American Diabetes Association. Ostry początek cukrzycy typu 1 u osób z objawami hi­perglikemii stwierdzano na podstawie stężenia glukozy w osoczu, a nie odsetka HbA1c. U wszystkich chorych z takim rozpoznaniem oznaczano przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD) i przeciw fosfatazie tyrozyny (IA2), co jest rutynową procedurą od 2007 roku. W badaniu wykorzystano dane dotyczą­ce pacjentów w wieku 1–16 lat na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Pomiar miana przeciwciał wykonano za pomocą standardowych zestawów RIA tego samego producenta w laboratorium endokrynologicznym jednego z ośrodków.

Wyniki. Do badania włączono 694 przypadki T1DM z lat 2007–2016, spośród których 296 było seropozytyw­nych. U 172 osób stwierdzono przeciwciała anty-GAD, u 62 — przeciwciała IA2, a u 90 osób dodatnie były oznaczenia obu rodzajów przeciwciał (dodatni wynik GAD + IA2). W analizie trendów za pomocą testu chi­-kwadrat w okresie 10 lat, tj. od 2007 do 2016 roku, wykazano istotny trend wzrostowy częstości dodat­niego wyniku wyłącznie przeciwciała IA2 (p < 0,001; chi-kwadrat dla trendu = 17,43; df = 1) oraz dodat­niego wyniku oznaczenia jednego z dwóch rodzajów przeciwciał (p < 0,001; chi-kwadrat dla trendu = 22,71; df = 1), nie stwierdzono natomiast istotnych tendencji wzrostowych częstości występowania przeciwciał prze­ciw GAD (p = 0,059; chi-kwadrat dla trendu = 3,567; df = 1) ani obu przeciwciał jednocześnie (p = 0,486; chi-kwadrat dla trendu = 0,485; df = 1).

Wnioski. Wskaźniki seropozytywności u dzieci z nie­dawno rozpoznaną T1DM zmieniły się dość szybko w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Ten wzrost autoimmunizacji może również być istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększonej częstości wystę­powania T1DM, obserwowanej w ostatnim czasie w Indiach.

Streszczenie

Wstęp. Publikacje dotyczące chorych na cukrzycę typu 1 (T1DM) w Indiach sugerują, że u znacznego odsetka tych chorych uzyskuje się ujemne wyniki oznaczeń przeciwciał anty-GAD65 i anty-IA2. Częstość wystę­powania przeciwciał wiązano z czynnikami dietetycz­nymi i społeczno-ekonomicznymi, a ostatnio także ze zmianami mikrobiomu jelitowego. Dane anegdotyczne wskazywały, że w ostatnim czasie nastąpiło zwiększe­nie wskaźników seropozytywności wśród dzieci z nowo rozpoznaną T1DM. W niniejszej prezentacji autorzy po raz pierwszy dokonali zestawienia danych na temat tych przeciwciał w populacji pediatrycznej w Indiach.

Materiał i metody. U wszystkich chorych, w tym u osób z cukrzycową kwasicą ketonową (DKA), T1DM rozpozna­wano na podstawie standardowych kryteriów klinicz­nych zalecanych przez American Diabetes Association. Ostry początek cukrzycy typu 1 u osób z objawami hi­perglikemii stwierdzano na podstawie stężenia glukozy w osoczu, a nie odsetka HbA1c. U wszystkich chorych z takim rozpoznaniem oznaczano przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD) i przeciw fosfatazie tyrozyny (IA2), co jest rutynową procedurą od 2007 roku. W badaniu wykorzystano dane dotyczą­ce pacjentów w wieku 1–16 lat na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Pomiar miana przeciwciał wykonano za pomocą standardowych zestawów RIA tego samego producenta w laboratorium endokrynologicznym jednego z ośrodków.

Wyniki. Do badania włączono 694 przypadki T1DM z lat 2007–2016, spośród których 296 było seropozytyw­nych. U 172 osób stwierdzono przeciwciała anty-GAD, u 62 — przeciwciała IA2, a u 90 osób dodatnie były oznaczenia obu rodzajów przeciwciał (dodatni wynik GAD + IA2). W analizie trendów za pomocą testu chi­-kwadrat w okresie 10 lat, tj. od 2007 do 2016 roku, wykazano istotny trend wzrostowy częstości dodat­niego wyniku wyłącznie przeciwciała IA2 (p < 0,001; chi-kwadrat dla trendu = 17,43; df = 1) oraz dodat­niego wyniku oznaczenia jednego z dwóch rodzajów przeciwciał (p < 0,001; chi-kwadrat dla trendu = 22,71; df = 1), nie stwierdzono natomiast istotnych tendencji wzrostowych częstości występowania przeciwciał prze­ciw GAD (p = 0,059; chi-kwadrat dla trendu = 3,567; df = 1) ani obu przeciwciał jednocześnie (p = 0,486; chi-kwadrat dla trendu = 0,485; df = 1).

Wnioski. Wskaźniki seropozytywności u dzieci z nie­dawno rozpoznaną T1DM zmieniły się dość szybko w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Ten wzrost autoimmunizacji może również być istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększonej częstości wystę­powania T1DM, obserwowanej w ostatnim czasie w Indiach.

Informacje o artykule
Tytuł

Zmiana profilu seropozytywności w odniesieniu do przeciwciał anty-GAD i IA2 u indyjskich dzieci z niedawno rozpoznaną cukrzycą typu 1

Czasopismo

Diabetologia Praktyczna

Numer

Tom 5, Nr 2 (2019)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

123-128

Rekord bibliograficzny

Diabetologia Praktyczna 2019;5(2):123-128.

Autorzy

Debmalya Sanyal
Sandip K. Batabyal
Subrata Maity
Sudip Chatterjee

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl