Tom 3, Nr 5 (2017)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2017-12-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 818
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2035

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Częstość występowania cukrzycy ciążowej i jej czynników ryzyka u ciężarnych kobiet w prowincji Dżazan w Arabii Saudyjskiej

Amani Osman Abdelmola1, Mohamed Salih Mahfouz, Mona Ali Mansso Gahtani, Yousra Jaber Mouharrq, Bayan Hassan Othman Hakami, Omimah Ibrahim Daak, Aisha Qassem Alharbi, Umklthom Mohamme Ali Masmali, Dalal Ali Mohammed Melassy, Afnan Ahmad Alhazmi
Diabetologia Praktyczna 2017;3(5):194-200.

Streszczenie

Wstęp. Cukrzycę ciążową (GDM) uważa się za globalny problem zdrowotny dotyczący ciężarnych kobiet. Może ona przejść w cukrzycę typu 2 i zwykle wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do poważnych powikłań u matki i płodu. Głównym celem badania było oszacowanie częstości GDM u kobiet w ciąży mieszkających w prowincji Dżazan oraz określenie czynników, które mogą wiązać się z GDM. Materiał i metody. Badanie obejmowało kobiety w ciąży będące pod opieką oddziałów położniczo-ginekologicznych szpitali państwowych w prowincji Dżazan. Wybrano losowo próbę liczącą 440 ciężarnych kobiet. Przeprowadzając wywiady z uczestniczkami badania, korzystano z kwestionariusza opracowanego w celu oceny częstości występowania GDM, czynników ryzyka, wiedzy kobiet na temat GDM i przestrzegania zaleceń lekarskich oraz przyjmowania leków. Wyniki. Częstość GDM wśród ciężarnych kobiet w prowincji Dżazan wynosiła 8,2%. Była ona istotnie wyższa u kobiet otyłych [20,2%; 95-procentowy przedział ufności (CI) 13,2–29,2) niż u osób z prawidłową masą ciała (7,1%; 95% CI 1,7–7,6). Analiza wykazała, że GDM wiązała się istotnie z urodzeniem dziecka o masie ciała wynoszącej ponad 3,5 kg [iloraz szans (OR) 4,315; p = 0,004), wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki wynoszącym ponad 30 kg/m2 (OR 4,703; p = 0,001) oraz dodatnim wywiadem rodzinnym dotyczącym GDM (OR 2,606; p = 0,046). Wnioski. Podsumowując, częstość GDM stwierdzona w badaniu była większa niż globalna częstość występowania GDM, lecz mniejsza niż obserwowana w innych badaniach w populacji saudyjskiej. Wskaźnik BMI matki i urodzenie dziecka o masie ciała powyżej 3,5 kg to główne czynniki ryzyka GDM. Potrzebne są odpowiednie programy interwencyjne w celu kontroli i modyfikacji czynników ryzyka.