dostęp otwarty

Tom 3, Nr 1 (2017)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2017-06-20

Stosowanie leków przeciwcukrzycowych i ryzyko nowotworów u chorych na cukrzycę typu 2

Mariusz Dąbrowski, Elektra Szymańska-Garbacz, Zofia Miszczyszyn, Tadeusz Dereziński, Leszek Czupryniak
Diabetologia Praktyczna 2017;3(1):20-29.

dostęp otwarty

Tom 3, Nr 1 (2017)
PRACE ORYGINALNE
Opublikowany online: 2017-06-20

Streszczenie

Wstęp. W cukrzycy typu 2 obserwuje się podwyższone ryzyko wystąpienia wielu typów nowotworów. Wpływ leków przeciwcukrzycowych na to ryzyko wciąż pozostaje przedmiotem kontrowersji. Celem niniejszej pracy obserwacyjnej była ocena ryzyka powstania nowotworu złośliwego związanego ze stosowaniem najczęściej używanych leków przeciwcukrzycowych.

Materiał i metody. Badaniem objęto 213 pacjentów (118 kobiet) leczonych z powodu z cukrzycy typu 2, u których rozwinęła się choroba nowotworowa, oraz 213 osób z cukrzycą typu 2 bez choroby nowotworowej, dopasowanych pod względem wieku i płci do grupy badanej metodą przypadek–kontrola w stosunku 1:1. Datę rozpoznania cukrzycy przyjęto jako „datę indeksowania” i ta sama data kalendarzowa została użyta dla każdej pary przypadek–kontrola.

Wyniki. Zarówno w analizie jednoczynikowej, jak i wieloczynnikowej regresji logistycznej stosowanie metforminy wiązało się z redukcją ryzyka nowotworu, podczas gdy podwyższone ryzyko związane z podawaniem insuliny było znamienne tylko w analizie jednoczynnikowej, ale nie w wieloczynnikowej regresji logistycznej. Stosowanie insuliny i pochodnych sulfonylomocznika w monoterapii wiązało się ze znamiennie podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworów w porównaniu z monoterapią metforminą, podczas gdy w terapii skojarzonej z metforminą ryzyko to zostało zredukowane do poziomu nieistotnego statystycznie.

Wnioski. Wyniki pracy wskazują na ochronne działanie metforminy i potencjalnie niekorzystny wpływ insuliny i pochodnych sulfonylomocznika na ryzyko wystąpienia nowotworów. Rezultaty te powinny być jednak interpretowane z ostrożnością ze względu na relatywnie małą grupę badaną. Niemniej jednak, aby zminimalizować ryzyko nowotworów związane ze stosowaniem leków przeciwcukrzycowych, leczenie metforminą powinno być kontynuowane tak długo, jak długo jest to medycznie akceptowalne i powinna być ona kojarzona z insuliną i pochodnymi sulfonylomocznika w celu neutralizacji ryzyka związanego z podawaniem każdego z tych leków w monoterapii.

Streszczenie

Wstęp. W cukrzycy typu 2 obserwuje się podwyższone ryzyko wystąpienia wielu typów nowotworów. Wpływ leków przeciwcukrzycowych na to ryzyko wciąż pozostaje przedmiotem kontrowersji. Celem niniejszej pracy obserwacyjnej była ocena ryzyka powstania nowotworu złośliwego związanego ze stosowaniem najczęściej używanych leków przeciwcukrzycowych.

Materiał i metody. Badaniem objęto 213 pacjentów (118 kobiet) leczonych z powodu z cukrzycy typu 2, u których rozwinęła się choroba nowotworowa, oraz 213 osób z cukrzycą typu 2 bez choroby nowotworowej, dopasowanych pod względem wieku i płci do grupy badanej metodą przypadek–kontrola w stosunku 1:1. Datę rozpoznania cukrzycy przyjęto jako „datę indeksowania” i ta sama data kalendarzowa została użyta dla każdej pary przypadek–kontrola.

Wyniki. Zarówno w analizie jednoczynikowej, jak i wieloczynnikowej regresji logistycznej stosowanie metforminy wiązało się z redukcją ryzyka nowotworu, podczas gdy podwyższone ryzyko związane z podawaniem insuliny było znamienne tylko w analizie jednoczynnikowej, ale nie w wieloczynnikowej regresji logistycznej. Stosowanie insuliny i pochodnych sulfonylomocznika w monoterapii wiązało się ze znamiennie podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworów w porównaniu z monoterapią metforminą, podczas gdy w terapii skojarzonej z metforminą ryzyko to zostało zredukowane do poziomu nieistotnego statystycznie.

Wnioski. Wyniki pracy wskazują na ochronne działanie metforminy i potencjalnie niekorzystny wpływ insuliny i pochodnych sulfonylomocznika na ryzyko wystąpienia nowotworów. Rezultaty te powinny być jednak interpretowane z ostrożnością ze względu na relatywnie małą grupę badaną. Niemniej jednak, aby zminimalizować ryzyko nowotworów związane ze stosowaniem leków przeciwcukrzycowych, leczenie metforminą powinno być kontynuowane tak długo, jak długo jest to medycznie akceptowalne i powinna być ona kojarzona z insuliną i pochodnymi sulfonylomocznika w celu neutralizacji ryzyka związanego z podawaniem każdego z tych leków w monoterapii.

Informacje o artykule
Tytuł

Stosowanie leków przeciwcukrzycowych i ryzyko nowotworów u chorych na cukrzycę typu 2

Czasopismo

Diabetologia Praktyczna

Numer

Tom 3, Nr 1 (2017)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

20-29

Data publikacji on-line

2017-06-20

Rekord bibliograficzny

Diabetologia Praktyczna 2017;3(1):20-29.

Autorzy

Mariusz Dąbrowski
Elektra Szymańska-Garbacz
Zofia Miszczyszyn
Tadeusz Dereziński
Leszek Czupryniak

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl