Tom 10 (2024): Continuous Publishing
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-07-02
Wyświetlenia strony 35
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Częstość występowania i ciężkość przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u osób z cukrzycą typu 2: badanie przekrojowe

Mridul Bera1, Amit Gupta2, Rishad Ahmed3, Arjun Baidya4, Mrinal Kanti Guha5
Diabetologia Praktyczna 2024;10:1-8.

Streszczenie

Cel: Celem pracy było ustalenie i ocena częstości występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) u chorych na cukrzycę typu 2 (T2D, type 2 diabetes) oraz wpływu cukrzycy na czynność płuc i stopień zaawansowania COPD. Materiał i metody: Było to retrospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzone w prywatnej klinice w grupie 1200 pacjentów, zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology Statement (STROBE). Do rozpoznania COPD stosowano kryteria diagnostyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) z 2023 roku, a cukrzycę diagnozowano zgodnie z konsensusem Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA, American Diabetes Association) i Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF, International Diabetes Federation). Wyniki: Częstość występowania T2D w grupie 1200 pacjentów z COPD wynosiła 27%. Spośród 335 pacjentów z T2D u 37% choroba była nowo rozpoznana. Częstość występowania łagodnej, umiarkowanej, ciężkiej i bardzo ciężkiej COPD wśród pacjentów z udokumentowaną T2D wynosiła odpowiednio 14,6%, 18,8%, 37% i 29,5%. Ponadto w grupie osób z cukrzycą u 7,5% odsetek HbA1c wynosił poniżej 7%, u 63,9% mieścił się w zakresie 7–10%, a u 28,6% wynosił ponad 10%. Wykazano znaczne pogorszenie czynności płuc [średnia natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1, forced expiratory volume in one second)] u chorych na cukrzycę (46,2 ± 4,1) w porównaniu z osobami bez cukrzycy (56,6 ± 3,5), a różnica była istotne statystycznie (p = 0,001). Jak wykazano w wieloczynnikowej analizie proporcjonalnego hazardu Coxa, choroby współistniejące, w tym nadciśnienie tętnicze [współczynnik ryzyka (HR, hazard ratio) 1,902; 95% przedział ufności (CI, confidence interval), 1,261–2,403], dyslipidemia (HR, 1,391; 95% CI, 1,172–1,198), choroba naczyń mózgowych (HR, 1,532; 95% CI, 1,132–2,008), choroba niedokrwienna serca (HR, 1,427; 95% CI, 1,079–1,830), choroba nerek (HR, 1,006, 95% CI, 0,833–1,397) i choroba wątroby (HR, 1,083, 95% CI, 0,821–1,427) były niezależnymi czynnikami klinicznymi związanymi z T2D. Wnioski: Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jedną z chorób współistniejących u pacjentów z T2D. U znacznej części pacjentów z istniejącą wcześniej COPD rozpoznaje się nowe przypadki cukrzycy. Dlatego też wyniki tego badania wskazują, że w opiece klinicznej nad populacją pacjentów z COPD należy zadbać o ukierunkowane badania przesiewowe i odpowiednie leczenie cukrzycy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Halbert RJ, Natoli JL, Gano A, et al. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2006; 28(3): 523–532.
 2. Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: updated 2014. GOLD 2014. https://goldcopd.org/ (20.03.2023).
 3. Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of Copd. Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease. 2020. www.goldcopd.org (20.03.2023).
 4. Gunasekaran K, Ahmad M, Rehman S, et al. Impact of a Positive Viral Polymerase Chain Reaction on Outcomes of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Exacerbations. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(21).
 5. GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015; 385(9963): 117–171.
 6. Lopez AD, Shibuya K, Rao C, et al. Chronic obstructive pulmonary disease: current burden and future projections. Eur Respir J. 2006; 27(2): 397–412.
 7. Terzano C, Conti V, Di Stefano F, et al. Comorbidity, hospitalization, and mortality in COPD: results from a longitudinal study. Lung. 2010; 188(4): 321–329.
 8. Mannino DM, Higuchi K, Yu TC, et al. Economic Burden of COPD in the Presence of Comorbidities. Chest. 2015; 148(1): 138–150.
 9. Mannino DM, Thorn D, Swensen A, et al. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur Respir J. 2008; 32(4): 962–969.
 10. Ng TP, Niti M, Tan WC, et al. Depressive symptoms and chronic obstructive pulmonary disease: effect on mortality, hospital readmission, symptom burden, functional status, and quality of life. Arch Intern Med. 2007; 167(1): 60–67.
 11. Charlson M, Charlson RE, Briggs W, et al. Can disease management target patients most likely to generate high costs? The impact of comorbidity. J Gen Intern Med. 2007; 22(4): 464–469.
 12. Eisner MD, Blanc PD, Yelin EH, et al. Influence of anxiety on health outcomes in COPD. Thorax. 2010; 65(3): 229–234.
 13. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. World J Diabetes. 2020; 11(8): 351–357.
 14. Ho TW, Huang CT, Ruan SY, et al. Diabetes mellitus in patients with chronic obstructive pulmonary disease-The impact on mortality. PLoS One. 2017; 12(4): e0175794.
 15. Edmonds PJ, Gunasekaran K, Edmonds LC. Neck Grasp Predicts Obstructive Sleep Apnea in Type 2 Diabetes Mellitus. Sleep Disord. 2019; 2019: 3184382.
 16. Mannino DM, Thorn D, Swensen A, et al. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur Respir J. 2008; 32(4): 962–969.
 17. Parappil A, Depczynski B, Collett P, et al. Effect of comorbid diabetes on length of stay and risk of death in patients admitted with acute exacerbations of COPD. Respirology. 2010; 15(6): 918–922.
 18. Little J, Higgins JPT, Ioannidis JPA, et al. Strengthening the reporting of genetic association studies (STREGA): an extension of the STROBE Statement. Hum Genet. 2009; 125(2): 131–151.
 19. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, et al. STROBE Initiative. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. Epidemiology. 2007; 18(6): 805–835.
 20. Agustí A, Celli BR, Criner GJ, et al. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 Report: GOLD Executive Summary. Eur Respir J. 2023; 61(4).
 21. Davies MJ, Aroda VR, Collins BS, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2022; 45(11): 2753–2786.
 22. Zhu L, Spence C, Yang JW, et al. The IDF Definition Is Better Suited for Screening Metabolic Syndrome and Estimating Risks of Diabetes in Asian American Adults: Evidence from NHANES 2011-2016. J Clin Med. 2020; 9(12).
 23. Salvi S, Agrawal A. National programme on prevention and control of diabetes in India: Need to focus. J Assoc Physicians India. 2012; 60((suppl. 6-7)).
 24. Litonjua AA, Lazarus R, Sparrow D, et al. Lung function in type 2 diabetes: the Normative Aging Study. Respir Med. 2005; 99(12): 1583–1590.
 25. Lawlor DA, Ebrahim S, Smith GD. Associations of measures of lung function with insulin resistance and Type 2 diabetes: findings from the British Women's Heart and Health Study. Diabetologia. 2004; 47(2): 195–203.
 26. Forgiarini LA, Kretzmann NA, Porawski M, et al. Experimental diabetes mellitus: oxidative stress and changes in lung structure. J Bras Pneumol. 2009; 35(8): 788–791.
 27. Esposito K, Nappo F, Marfella R, et al. Inflammatory cytokine concentrations are acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation. 2002; 106(16): 2067–2072.
 28. Brennan AL, Gyi KM, Wood DM, et al. Airway glucose concentrations and effect on growth of respiratory pathogens in cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2007; 6(2): 101–109.
 29. Marhoffer W, Stein M, Maeser E, et al. Impairment of polymorphonuclear leukocyte function and metabolic control of diabetes. Diabetes Care. 1992; 15(2): 256–260.
 30. Mahishale V, Mahishale A, Patil B, et al. Screening for diabetes mellitus in patients with chronic obstructive pulmonary disease in tertiary care hospital in India. Niger Med J. 2015; 56(2): 122–125.
 31. Ajit E, Bondade K, Rakesh J, et al. Prevalence of Type 2 Diabetes Mellitus in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Impact on the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease among Patients Attending Tertiary Care Center in Central Karnataka, Davangere. Indian Journal of Respiratory Care. 2022; 8(1): 42–45.
 32. Baker EH, Janaway CH, Philips BJ, et al. Hyperglycaemia is associated with poor outcomes in patients admitted to hospital with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2006; 61(4): 284–289.
 33. Chakrabarti B, Angus RM, Agarwal S, et al. Hyperglycaemia as a predictor of outcome during non-invasive ventilation in decompensated COPD. Thorax. 2009; 64(10): 857–862.
 34. Moretti M, Cilione C, Tampieri A, et al. Incidence and causes of non-invasive mechanical ventilation failure after initial success. Thorax. 2000; 55(10): 819–825.
 35. Rana JS, Mittleman MA, Sheikh J, et al. Chronic obstructive pulmonary disease, asthma, and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care. 2004; 27(10): 2478–2484.
 36. Feary JR, Rodrigues LC, Smith CJ, et al. Prevalence of major comorbidities in subjects with COPD and incidence of myocardial infarction and stroke: a comprehensive analysis using data from primary care. Thorax. 2010; 65(11): 956–962.
 37. Sode BF, Dahl M, Nordestgaard BG. Myocardial infarction and other co-morbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a Danish nationwide study of 7.4 million individuals. Eur Heart J. 2011; 32(19): 2365–2375.
 38. Cazzola M, Bettoncelli G, Sessa E, et al. Prevalence of comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respiration. 2010; 80(2): 112–119.
 39. Park SK, Larson JL. The relationship between physical activity and metabolic syndrome in people with chronic obstructive pulmonary disease. J Cardiovasc Nurs. 2014; 29(6): 499–507.
 40. Akpınar EE, Akpınar S, Ertek S, et al. Systemic inflammation and metabolic syndrome in stable COPD patients. Tuberk Toraks. 2012; 60(3): 230–237.
 41. Rogliani P, Lucà G, Lauro D. Chronic obstructive pulmonary disease and diabetes. COPD Research and Practice. 2015; 1(1).
 42. Gläser S, Krüger S, Merkel M, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and diabetes mellitus: a systematic review of the literature. Respiration. 2015; 89(3): 253–264.
 43. McKeever TM, Weston PJ, Hubbard R, et al. Lung function and glucose metabolism: an analysis of data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol. 2005; 161(6): 546–556.
 44. Davis TM, Knuiman M, Kendall P, et al. Reduced pulmonary function and its associations in type 2 diabetes: the Fremantle Diabetes Study. Diabetes Res Clin Pract. 2000; 50(2): 153–159.
 45. El-Habashy M, Agha M, El-Basuni H. Impact of diabetes mellitus and its control on pulmonary functions and cardiopulmonary exercise tests. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis. 2014; 63(2): 471–476.