Tom 20, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-03-11
Wyświetlenia strony 248
Wyświetlenia/pobrania artykułu 28
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym przez pryzmat wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2023 roku — take-home message dla lekarza praktyka

Stanisław Surma1, Krzysztof Narkiewicz2
Choroby Serca i Naczyń 2023;20(4):145-154.

Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najczęściej występujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Szacuje się, że w Polsce odsetek osób dorosłych z nadciśnieniem tętniczym przekracza 35%. Stopień kontroli ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym jest niski i może sięgać blisko 50%. Leczenie przeciwnadciśnieniowe zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych zarówno w prewencji pierwotnej jak i wtórnej oraz niezależnie od wieku. W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension, ESH) z 2023 roku nie wprowadzono rewolucyjnych zmian, natomiast znacznie wzmocniono rolę leków złożonych (single pill combination, SPC) w leczeniu przeciwnadciśnieniowym. Potrójna terapia przeciwnadciśnieniowa oparta na SPC pozwala na uzyskanie kontroli ciśnienia tętniczego nawet u 90% chorych. W niniejszym artykule podsumowano najważniejsze z praktycznego punktu widzenia nowości zawarte w wytycznych ESH 2023.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?