Tom 20, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-03-11
Wyświetlenia strony 90
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Starzenie się serca i aorty — różnicowanie w echokardiografii fizjologicznych zmian związanych z wiekiem

Emil Dadański1, Katarzyna Góra1, Marek Rajzer2, Agnieszka Olszanecka2
Choroby Serca i Naczyń 2023;20(4):172-182.

Streszczenie

W związku ze wzrostem długości życia, procesy starzenia serca i naczyń oraz różnicowanie zmian fizjologicznych i patologicznych wymagają szczególnej uwagi. Badanie echokardiograficzne jest podstawowym narzędziem nowoczesnej kardiologii. W badaniu osób w starszym wieku można zaobserwować szereg zmian w strukturze i czynności serca i naczyń, których znaczenie kliniczne wymaga interpretacji w szerszym kontekście - objawów pacjenta, chorób współistniejących i stanu funkcjonalnego. W poniższej pracy przedstawiono zakres zmian fizjologicznych zachodzących w sercu w procesie starzenia oraz przykłady patologicznych zmian strukturalnych, których ocena może stanowić wyzwanie, w odniesieniu do najpowszechniejszej metody obrazowania serca jaką jest echokardiografia. Zmiany związane z wiekiem obejmujące wzrost masy lewej komory, redukcję jej wymiaru, zaburzenia relaksacji, powiększenie przedsionka, poszerzenie aorty, akumulację tkanki tłuszczowej oraz pogrubienie i kalcyfikację zastawek zilustrowano obrazami echokardiograficznymi.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?