dostęp otwarty

Tom 15, Nr 2 (2018)
Farmakoterapia chorób układu krążenia
Opublikowany online: 2018-09-09
Pobierz cytowanie

Próba kliniczna EMPA-REG OUTCOME z zastosowaniem empagliflozyny — nowa era w terapii cukrzycy typu 2

Andrzej Rynkiewicz, Janusz Sadowski, Paulina Nowek, Piotr Cygański
Choroby Serca i Naczyń 2018;15(2):61-70.

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 2 (2018)
Farmakoterapia chorób układu krążenia
Opublikowany online: 2018-09-09

Streszczenie

U chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) jest znamiennie wyższe. Mimo niezwykłego postępu w prewencji i leczeniu CVD utrzymuje się niekorzystny wpływ T2DM. Wiadomo, że ryzyko powikłań makronaczyniowych w cukrzycy zwiększa się wraz z nasileniem hiperglikemii. Badano liczne preparaty hipoglikemizujące pod względem ich bezpieczeństwa i prewencyjnej skuteczności w T2DM u osób z towarzyszącymi CVD, jednak większość prób klinicznych zawiodła pod względem wykazania znacznych korzyści w zmniejszeniu chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej, mimo intensywnej kontroli glikemii.

Próba kliniczna The trial Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Removing Excess Glucose EMPA-REG OUTCOME była pierwszą, w której wykazano znamienną skuteczność prewencji sercowo-naczyniowej w przebiegu T2DM. Wyniki próby klinicznej EMPA-REG OUTCOME udowodniły, że inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) — empagliflozyna znacząco, bo aż o 38%, obniża śmiertelność sercowo-naczyniową wśród chorych na T2DM obciążonych schorzeniami serca i naczyń. Korzyści te były raczej wynikiem ograniczenia częstości incydentów związanych z niewydolnością serca (HF) niż naczyniowych incydentów niedokrwiennych. Zaproponowano wiele mechanizmów, które mogłyby tłumaczyć tak znaczne korzyści, co w konsekwencji doprowadziło do wysunięcia propozycji zastosowania tego leku nie tylko w prewencji HF, ale także w terapii jawnej HF bez względu na obecność towarzyszącej cukrzycy.

Streszczenie

U chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) jest znamiennie wyższe. Mimo niezwykłego postępu w prewencji i leczeniu CVD utrzymuje się niekorzystny wpływ T2DM. Wiadomo, że ryzyko powikłań makronaczyniowych w cukrzycy zwiększa się wraz z nasileniem hiperglikemii. Badano liczne preparaty hipoglikemizujące pod względem ich bezpieczeństwa i prewencyjnej skuteczności w T2DM u osób z towarzyszącymi CVD, jednak większość prób klinicznych zawiodła pod względem wykazania znacznych korzyści w zmniejszeniu chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej, mimo intensywnej kontroli glikemii.

Próba kliniczna The trial Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Removing Excess Glucose EMPA-REG OUTCOME była pierwszą, w której wykazano znamienną skuteczność prewencji sercowo-naczyniowej w przebiegu T2DM. Wyniki próby klinicznej EMPA-REG OUTCOME udowodniły, że inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) — empagliflozyna znacząco, bo aż o 38%, obniża śmiertelność sercowo-naczyniową wśród chorych na T2DM obciążonych schorzeniami serca i naczyń. Korzyści te były raczej wynikiem ograniczenia częstości incydentów związanych z niewydolnością serca (HF) niż naczyniowych incydentów niedokrwiennych. Zaproponowano wiele mechanizmów, które mogłyby tłumaczyć tak znaczne korzyści, co w konsekwencji doprowadziło do wysunięcia propozycji zastosowania tego leku nie tylko w prewencji HF, ale także w terapii jawnej HF bez względu na obecność towarzyszącej cukrzycy.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 2, chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniowa, empagliflozyna, inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2

Informacje o artykule
Tytuł

Próba kliniczna EMPA-REG OUTCOME z zastosowaniem empagliflozyny — nowa era w terapii cukrzycy typu 2

Czasopismo

Choroby Serca i Naczyń

Numer

Tom 15, Nr 2 (2018)

Strony

61-70

Data publikacji on-line

2018-09-09

Rekord bibliograficzny

Choroby Serca i Naczyń 2018;15(2):61-70.

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 2
chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniowa
empagliflozyna
inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2

Autorzy

Andrzej Rynkiewicz
Janusz Sadowski
Paulina Nowek
Piotr Cygański

Referencje (36)
 1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015; 373(22): 2117–2128.
 2. Butler J, Hamo CE, Filippatos G, et al. EMPEROR Trials Program. The potential role and rationale for treatment of heart failure with sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors. Eur J Heart Fail. 2017; 19(11): 1390–1400.
 3. Fitchett D, Zinman B, Wanner C, et al. EMPA-REG OUTCOME® trial investigators. Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk: results of the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart J. 2016; 37(19): 1526–1534.
 4. Sattar N, McLaren J, Kristensen SL, et al. SGLT2 inhibition and cardiovascular events: why did EMPA-REG outcomes surprise and what were the likely mechanisms? Diabetologia. 2016; 59(7): 1333–1339.
 5. Perreault L. EMPA-REG OUTCOME: the endocrinologist'spoint of view. Am J Med. 2017; 130(6S): S51–S56.
 6. Paneni F, Lüscher TF, Paneni F, et al. Cardiovascular protection in the treatment of type 2 diabetes: a review of clinical trial results across drug classes. Am J Med. 2017; 130(6S): S18–S29.
 7. Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, et al. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 358(24): 2545–2559.
 8. Pladevall M, Riera-Guardia N, Margulis AV, et al. Cardiovascular risk associated with the use of glitazones, metformin and sufonylureas: meta-analysis of published observational studies. BMC Cardiovasc Disord. 2016; 16: 14.
 9. Nissen SE, Wolski K. Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and death from cardiovascular causes. N Engl J Med. 2007; 356(24): 2457–2471.
 10. FDA. Guidance for industry — diabetes mellitus — evaluating cardiovascular risk in new antidiabetic therapies to treat type diabetes 2008. www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances (13.08.2018).
 11. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment or prevention of diabetes. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/06/WC500129256.pdf (13.08.2018).
 12. Thrasher J, Thrasher J. Pharmacologic management of type 2 diabetes mellitus: available therapies. Am J Med. 2017; 130(6S): S4–SS17.
 13. Empagliflozin. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Empagliflozin (13.08.2018).
 14. Gæde P, Oellgaard J, Carstensen B, et al. Years of life gained by multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: 21 years follow-up on the Steno-2 randomised trial. Diabetologia. 2016; 59(11): 2298–2307.
 15. McMurray J. EMPA-REG — the "diuretic hypothesis". J Diabetes Complications. 2016; 30(1): 3–4.
 16. Wanner C. EMPA-REG OUTCOME: the nephrologist's point of view. Am J Med. 2017; 130(6S): S63–S72.
 17. Zinman B, Inzucchi SE, Lachin JM, et al. Rationale, design, and baseline characteristics of a randomized, placebo-controlled cardiovascular outcome trial of empagliflozin (EMPA-REG OUTCOME™). Cardiovasc Diabetol. 2014; 13: 102.
 18. Pham SV, Chilton RJ, Pham SV, et al. EMPA-REG OUTCOME: the cardiologist's point of view. Am J Med. 2017; 130(6S): S57–S62.
 19. Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet. 2008; 371(9607): 117–125.
 20. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. LEADER Steering Committee, LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2diabetes. N Engl J Med. 2016; 375(4): 311–322.
 21. Kaul S. Is the mortality benefit with empagliflozin in type 2 diabetes mellitus too good to be true? Circulation. 2016; 134(2): 94–96.
 22. Rouleau JL, Roecker EB, Tendera M, et al. Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study Group, Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) Study Group. Effect of carvedilol on the morbidity of patients with severe chronic heart failure: results of the carvedilol prospective randomized cumulative survival (COPERNICUS) study. Circulation. 2002; 106(17): 2194–2199.
 23. Zannad F, Gattis Stough W, Rossignol P, et al. Mineralocorticoid receptor antagonists for heart failure with reduced ejection fraction: integrating evidence into clinical practice. Eur Heart J. 2012; 33(22): 2782–2795.
 24. Abdul-Ghani M, DeFronzo RA, Del Prato S, et al. Cardiovascular disease and type 2 diabetes: has the dawn of a new era arrived? Diabetes Care. 2017; 40(7): 813–820.
 25. DeFronzo RA. The EMPA-REG study: what has it told us? A diabetologist's perspective. J Diabetes Complications. 2016; 30(1): 1–2.
 26. Ferrannini E, Muscelli E, Frascerra S, et al. Metabolic response to sodium-glucose cotransporter 2 inhibition in type 2 diabetic patients. J Clin Invest. 2014; 124(2): 499–508.
 27. Ferrannini E, Mark M, Mayoux E, et al. CV Protection in the EMPA-REG OUTCOME trial: a "thrifty substrate" hypothesis. Diabetes Care. 2016; 39(7): 1108–1114.
 28. Staels B. Cardiovascular protection by sodium glucose cotransporter 2 inhibitors: potential mechanisms. Am J Med. 2017; 130(6S): S30–S39.
 29. Chilton R, Tikkanen I, Cannon CP, et al. Effects of empagliflozin on blood pressure and markers of arterial stiffness and vascular resistance in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2015; 17(12): 1180–1193.
 30. Inzucchi SE, Zinman B, Fitchett D, et al. How does empagliflozin reduce cardiovascular mortality? Insights from a mediation analysis of the EMPA-REG OUTCOME trial. Diabetes Care. 2018; 41(2): 356–363.
 31. Cherney DZI, Perkins BA, Soleymanlou N, et al. Renal hemodynamic effect of sodium-glucose cotransporter 2 inhibition in patients with type 1 diabetes mellitus. Circulation. 2014; 129(5): 587–597.
 32. Martens P, Mathieu C, Verbrugge FH. Promise of SGLT2 inhibitors in heart failure: diabetes and beyond. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2017; 19(3): 23.
 33. Sano M, Takei M, Shiraishi Y, et al. Increased hematocrit during sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor therapy indicates recovery of tubulointerstitial function in diabetic kidneys. J Clin Med Res. 2016; 8(12): 844–847.
 34. Byrne NJ, Parajuli N, Levasseur JL, et al. Empagliflozin prevents worsening of cardiac function in an experimental model of pressure overload-induced heart failure. JACC Basic Transl Sci. 2017; 2(4): 347–354.
 35. Baartscheer A, Schumacher CA, Wüst RCI, et al. Empagliflozin decreases myocardial cytoplasmic Na through inhibition of the cardiac Na/H exchanger in rats and rabbits. Diabetologia. 2017; 60(3): 568–573.
 36. Butler J, Hamo CE, Filippatos G, et al. EMPEROR Trials Program. The potential role and rationale for treatment of heart failure with sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors. Eur J Heart Fail. 2017; 19(11): 1390–1400.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl