Tom 15, Nr 2 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-09-09

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 771
Wyświetlenia/pobrania artykułu 766
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rola dodatkowej diagnostyki w ustalaniu wskazań do stałej stymulacji serca — opis przypadku

Olga Jelonek1, Dawid Bąkowski1, Maciej Młodnicki1, Michał Bączek12, Beata Wożakowska-Kapłon12
DOI: 10.5603/chsin.v15i2.59328
Choroby Serca i Naczyń 2018;15(2):99-102.

Streszczenie

Przedstawiono opis 48-letniej chorej, po operacji metodą Bentall de Bono z powodu tętniaka aorty wstępującej i złożonej wady dwupłatkowej zastawki aortalnej, przyjętej do kliniki kardiologii w celu ustalenia wskazań do stałej stymulacji serca. Na podstawie prezentowanego przypadku autorzy zwracają uwagę na konieczność wnikliwej analizy przeprowadzonych badań dodatkowych przy podej­mowaniu decyzji dotyczących kwalifikacji pacjenta do implantacji na stałe układu stymulującego serce.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Issa Z, Miller J, Zipes D. Clinical arrhythmology and electrophysiology: a companion to Braunwald’s heart disease. Saunders 2009.
  2. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J. 2013; 34(29): 2281–2329.
  3. Bąkowski D, Niedziela J, Wożakowska-Kapłon B. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia wyzwaniem w ustalaniu wskazań do stałej stymulacji serca. Folia Cardiol. 2014; 9(2): 186–193.
  4. Barold SS, Hayes DL. Second-degree atrioventricular block: a reappraisal. Mayo Clin Proc. 2001; 76(1): 44–57.