Tom 14, Nr 4 (2017)
Choroba wieńcowa
Opublikowany online: 2017-12-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2100
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6818
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Droga do nowoczesnego leczenia zawału serca — jakie były początki, gdzie jesteśmy obecnie?

Jaroslaw Gorol1, Lech Poloński1
Choroby Serca i Naczyń 2017;14(4):194-200.

Streszczenie

Historia badań nad zawałem serca sięga wielu lat. Doprowadziły one do poznania etiopatogenezy tej jednostki chorobowej oraz umożliwiły rozwój metody leczenia. Wysiłek wielu pokoleń lekarzy doprowadził do wspaniałego postępu w leczeniu. W niniejszej pracy przedstawiono rys historyczny leczenia zawału mięśnia sercowego. Zwrócono również uwagę na doświadczenia polskie. Przeanalizowano zadania kardiologii na najbliższe lata, ponieważ pomimo znacznego postępu technologicznego i wielu sukcesów nadal pozostaje wiele do poprawy szczególnie w zakresie prewencji pierwotnej i leczenia chorych we wstrząsie kardiogennym.

Referencje

 1. Heberden W. Some account of a disorder of the breast. Medical Transactions. 1772; 2: 59.
 2. WARREN J. Remarks on Angina Pectoris. N Engl J Med Surg. 1812; 1(1): 1–11.
 3. Hektoen L. Embolism of the left coronary artery; sudden death. Med Newsl (Lond). 1892; 61: 210–210.
 4. Obrastzov WP, Straschesko ND. Zur Kenntnis der Thrombose der Koronararterien des Herzens. Z Klin Med. 1910; 71: 116–32.
 5. Korczyński ES. Zator tętnicy wieńcowej za życia rozpoznany. Przegl Lek. 1887; 3.
 6. HERRICK J. CLINICAL FEATURES OF SUDDEN OBSTRUCTION OF THE CORONARY ARTERIES. JAMA. 1912(23): 2015–2022.
 7. HERRICK JB. THROMBOSIS OF THE CORONARY ARTERIES. JAMA. 1919; 72(6): 387.
 8. JULIAN DG. Treatment of cardiac arrest in acute myocardial ischaemia and infarction. Lancet. 1961; 2(7207): 840–844.
 9. MAROKO PR, KJEKSHUS JK, SOBEL BE, et al. Factors Influencing Infarct Size Following Experimental Coronary Artery Occlusions. Circulation. 1971; 43(1): 67–82.
 10. Chazov EI, Matveeva LS, Mazaev AV, et al. [Intracoronary administration of fibrinolysin in acute myocardial infarct]. Ter Arkh. 1976; 48(4): 8–19.
 11. Davies MJ, Woolf N, Robertson WB. Pathology of acute myocardial infarction with particular reference to occlusive coronary thrombi. Br Heart J. 1976; 38(7): 659–664.
 12. Davies MJ, Fulton WF, Robertson WB. The relation of coronary thrombosis to ischaemic myocardial necrosis. J Pathol. 1979; 127(2): 99–110.
 13. DeWood MA, Spores J, Hensley GR, et al. Prevalence of total coronary occlusion during the early hours of transmural myocardial infarction. N Engl J Med. 1980; 303(16): 897–902.
 14. DeWood MA, Spores J, Hensley GR, et al. Coronary arteriographic fmdings in acute transmural myocardial infarction. Circulation. 1983; 68(1): 39–49.
 15. Rentrop KP, Blanke H, Karsch KR, et al. Acute myocardial infarction: intracoronary application of nitroglycerin and streptokinase. Clin Cardiol. 1979; 2(5): 354–363.
 16. Effectiveness of intravenous thrombolytic treatment in acute myocardial infarction. Gruppo Italiano per lo Studio della Streptochinasi nell'Infarto Miocardico (GISSI). Lancet. 1986; 1(8478): 397–402.
 17. Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet. 1988; 2(8607): 349–360.
 18. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST. Kardiol Pol. 2012; 70: 255–318.
 19. Gruntzig AR, Myler RK, Hanna ES, et al. Transluminal angioplasty of coronary artery stenosis. Circulation. 1977; 56: 84.
 20. Meyer J, Bocker B, Erbel R, et al. Treatment of unstable angina with percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). Circulation. 1980; 62: 160.
 21. Meyer J, Merx W, Schmitz H, et al. Percutaneous transluminal coronary angioplasty immediately after intracoronary streptolysis of transmural myocardial infarction. Circulation. 1982; 66(5): 905–913.
 22. Williams DO, Riley RS, Singh AK, et al. Evaluation of the role of coronary angioplasty in patients with unstable angina pectoris. Am Heart J. 1981; 102(1): 1–9.
 23. Rentrop KP, Blanke H, Karsch KR, et al. Initial experience with transluminal recanalization of the recently occluded infarct-related coronary artery in acute myocardial infarction -- comparison with conventionally treated patients. Clin Cardiol. 1979; 2(2): 92–105.
 24. Hartzler GO, Rutherford BD, McConahay DR, et al. Percutaneous transluminal coronary angioplasty with and without thrombolytic therapy for treatment of acute myocardial infarction. Am Heart J. 1983; 106(5 Pt 1): 965–973.
 25. Gacioch GM, Topol EJ. Sudden paradoxic clinical deterioration during angioplasty of the occluded right coronary artery in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 1989; 14(5): 1202–1209.
 26. Eckman MH, Wong JB, Salem DN, et al. Direct angioplasty for acute myocardial infarction. A review of outcomes in clinical subsets. Ann Intern Med. 1992; 117(8): 667–676.
 27. O'Neill W, Timmis GC, Bourdillon PD, et al. A prospective randomized clinical trial of intracoronary streptokinase versus coronary angioplasty for acute myocardial infarction. N Engl J Med. 1986; 314(13): 812–818.
 28. Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet. 2003; 361(9351): 13–20.
 29. Kawecki D, Gierlotka M, Morawiec B, et al. Direct Admission Versus Interhospital Transfer for Primary Percutaneous Coronary Intervention in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10(5): 438–447.
 30. Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS) do spraw rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku. Kardiol Pol. 2014; 72(12): 1253–1379.
 31. Sabaté M, Brugaletta S, Cequier A, et al. Clinical outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with everolimus-eluting stents versus bare-metal stents (EXAMINATION): 5-year results of a randomised trial. Lancet. 2016; 387(10016): 357–366.
 32. Holmvang L, Kelbæk H, Kaltoft A, et al. Long-term outcome after drug-eluting versus bare-metal stent implantation in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: 5 years follow-up from the randomized DEDICATION trial (Drug Elution and Distal Protection in Acute Myocardial Infarction). JACC Cardiovasc Interv. 2013; 6(6): 548–553.
 33. Bønaa KH, Mannsverk J, Wiseth R, et al. NORSTENT Investigators. Drug-Eluting or Bare-Metal Stents for Coronary Artery Disease. N Engl J Med. 2016; 375(13): 1242–1252.
 34. Gasior M, Slonka G, Wilczek K, et al. Comparison of invasive and non-invasive treatment strategies in older patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (from the Polish Registry of Acute Coronary Syndromes - PL-ACS). Am J Cardiol. 2011; 107(1): 30–36.
 35. Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, et al. Intra-aortic balloon counterpulsation in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (IABP-SHOCK II): final 12 month results of a randomised, open-label trial. Lancet. 2013; 382(9905): 1638–1645.