Tom 13, Nr 6 (2016)
Repetytorium z kardiologii
Opublikowany online: 2017-04-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 712
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2925
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Test pochyleniowy — miejsce w diagnostyce kardiologicznej, zasady wykonywania

Agnieszka Piątkowska
Choroby Serca i Naczyń 2016;13(6):456-459.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania w omdleniach (wersja 2009). . Kardiol. Pol. 2009; 67(supl. 8).
  2. Croci F, Brignole M, Alboni P, et al. The application of a standardized strategy of evaluation in patients with syncope referred to three syncope units. Europace. 2002; 4(4): 351–355.
  3. Gajek J. Rola testu pochylniowego w diagnostyce omdleń. Lelonek M. (red). Omdlenia — od rozpoznania do leczenia. Termedia, Poznań 2010: 71–79.
  4. Kenny RA, Ingram A, Bayliss J, et al. Head-up tilt: a useful test for investigating unexplained syncope. Lancet. 1986; 1(8494): 1352–1355.
  5. Bartoletti A, Alboni P, Ammirati F, et al. 'The Italian Protocol': a simplified head-up tilt testing potentiated with oral nitroglycerin to assess patients with unexplained syncope. Europace. 2000; 2(4): 339–342.
  6. Morillo CA, Klein GJ, Zandri S, et al. Diagnostic accuracy of a low-dose isoproterenol head-up tilt protocol. Am Heart J. 1995; 129(5): 901–906.
  7. Parry SW, Gray JC, Newton JL, et al. 'Front-loaded' head-up tilt table testing: validation of a rapid first line nitrate-provoked tilt protocol for the diagnosis of vasovagal syncope. Age Ageing. 2008; 37(4): 411–415.
  8. Brignole M, Menozzi C, Del Rosso A, et al. New classification of haemodynamics of vasovagal syncope: beyond the VASIS classification. Analysis of the pre-syncopal phase of the tilt test without and with nitroglycerin challenge. Vasovagal Syncope International Study. Europace. 2000; 2(1): 66–76.