Tom 13, Nr 6 (2016)
Farmakoterapia chorób układu krążenia
Opublikowany online: 2017-04-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 721
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4549
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Apiksaban w codziennej praktyce klinicznej — dla jakiej grupy pacjentów?

Anna Szpotowicz, Iwona Gorczyca-Michta, Małgorzata Krzciuk, Beata Wożakowska -Kapłon
Choroby Serca i Naczyń 2016;13(6):424-428.

Streszczenie

Powszechne zastosowanie doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K spo­wodowało istotny postęp w leczeniu przeciwkrzepliwym. Apiksaban jako przedstawiciel bezpośrednich inhibitorów czynnika Xa jest zarejestrowany w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków. Jest to doustny, wysoce wybiórczy, odwracalny, bezpośredni inhibitor aktywnego czynnika Xa. Wyniki badań klinicznych potwierdzają jego skuteczność w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz wysoki profil bezpieczeństwa.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Strepikowska A, Buciński A. Udar mózgu — czynniki ryzyka i profilaktyka. Farm Pol. 2009; 65: 46–50.
 2. Apiksaban (Eliquis®) w profilaktyce zakrzepowo-zatorowej w migotaniu przedsionków. Analiza kliniczna. Health Quest, Warszawa 2013.
 3. Portola Pharmaceuticals News Release — 9 stycznia 2015, San Francisco. Phase 3 ANNEXA-R Study of Andexana and Factor Xa Inhibitor XARELTO® (rivaroxaban) Met Primary Endpoint With High Statistical Significance. Dostępne na: http://investors.portola.com/phoenix.zhtml?c=198136&p=irol-newsArticle&ID=2005429.
 4. Mysiak A, Kaaz K, Kobusiak-Prokopowicz M, et al. Migotanie przedsionków — praktyczne aspekty terapii przeciwzakrzepowej. Family Med. Prim. Care Rev. 2013; 15: 471–473.
 5. Wożakowska-Kapłon B, Gorczyca-Michta I, Filipiak KJ, et al. Prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków — propozycja algorytmu dla lekarzy rodzinnych. Forum Med Rodz. 2013; 7: 1–15.
 6. Szczerba E. Apiksaban skuteczniejszy i bezpieczniejszy od warfaryny u pacjentów z migotaniem przedsionków: badanie ARISTOTLE. Kardiol Pol. 2012; 70: 196–198.
 7. German Atrial Fibrillation Network. Apixaban During Atrial Fibrillation Catheter Ablation: Comparison to Vitamin K Antagonist Therapy (AXAFA). NLMIdentifier:NCT02227550. Dostępne na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02227550.
 8. Siegal DM, Curnutte JT, Connolly SJ, et al. Andexanet Alfa for the Reversal of Factor Xa Inhibitor Activity. N Engl J Med. 2015; 373(25): 2413–2424.
 9. Population Health Research Institute. Apixaban for the Reduction of ThromboEmbolism in Patients With Device-Detected Sub-Clinical Atrial Fibrillation (ARTESiA). NLM Identifier: NCT01938248. Dostępne na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01938248.
 10. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014; 383(9921): 955–962.
 11. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2014; 35(43): 3033–69, 3069a.