Tom 13, Nr 5 (2016)
Farmakoterapia chorób układu krążenia
Opublikowany online: 2017-01-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 648
Wyświetlenia/pobrania artykułu 782
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wszczepienie urządzenia do elektroterapii serca — czy musi boleć?

Piotr Skrobich, Magdalena Tchorzewska-Skrobich
Choroby Serca i Naczyń 2016;13(5):378-384.

Streszczenie

Powodzenie przeprowadzonego zabiegu implantacji urządzenia do elektrostymulacji serca jest wielowymiarową oceną, na którą składają się nie tylko obiektywne czynniki medyczne, ale także subiektywne doznania pacjenta związane z tą procedurą, takie jak dolegliwości czy efekt kosmetyczny. Prawidłowa kontrola odczuwanych dolegliwości bólowych przekłada się na większy komfort podczas hospitalizacji, a to z kolei oznacza nie tylko zadowolenie chorego, ale i pozwala na wcześniejszą mobilizację i rehabilitację. Aspekty te przyczyniają się do większej satysfakcji pacjentów oraz skrócenia czasu hospitalizacji, a także przekładają się na wymierne korzyści dla pacjenta, lekarza oraz dla podmiotu leczniczego, w którym wykonywany jest zabieg.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu. http:////www.iasp-pain.org/Taxonomy#Pain (03.05.2016).
 2. Boon N, Colledge N, Walker B. Davidson. Choroby wewnętrzne. Tom I. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009: 116–118.
 3. Korzeniowska K, Szałek E. Ból. Farm Współ. 2010; 3: 9–14.
 4. Całkosiński I, Dobrzyński M, Haloń A, et al. Odpowiedź krążeniowo-humoralna w odruchu somatyczno-wegetatywnym wywołanym przez czynniki bólowe. Post Hig Med Dośw. 2007; 61: 331–337.
 5. Dobrogowski J, Wordliczek J. Medycyna bólu. PZWL, Warszawa 2004: 17–39.
 6. Jóźwiak-Bebenista M, Nowak JZ. Paracetamol: mechanism of action, applications and safety concern. Acta Pol Pharm. 2014; 71(1): 11–23.
 7. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa ogicznego (ESC) do spraw postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej.. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku. Kardiol Pol. 2013; 71(supl. X): 286.
 8. Drobnik L. Metamizol — lek ciągle nowoczesny. Anest Intens Ter. 2004; 36: 135–142.
 9. Misiołek H, Cettler M, Woroń J, et al. Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym — 2014. Anest Intens Ter. 2014; 46: 235–260.
 10. Mukherjee D, Nissen SE, Topol EJ. Risk of cardiovascular events associated with selective COX-2 inhibitors. JAMA. 2001; 286(8): 954–959.
 11. Schellack N. Cardiovascular effects and the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. South African Family Practice. 2014; 56(1): 16–20.
 12. Schjerning Olsen AM, Fosbøl EL, Pallisgaard J, et al. NSAIDs are associated with increased risk of atrial fibrillation in patients with prior myocardial infarction: a nationwide study. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2015; 1(2): 107–114.
 13. Korzeniowska K, Jankowski J, Jabłecka J. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Farm Współ. 2010; 3: 192–197.
 14. Gandhi K, Baratta JL, Heitz JW, et al. Acute pain management in the postanesthesia care unit. Anesthesiol Clin. 2012; 30(3): e1–15.
 15. Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer H. Farmakologia i toksykologia. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004: 225–228.
 16. WHO. Cancer pain relief 1996. http://whqlibdoc.who.int/ /publications/9241544821.pdf (10.05.2016).
 17. Dobrogowski J, Mayzner-Zawadzka E, Drobnik L, et al. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego — zalecenia 2008. Ból. 2008; 9: 9–22.
 18. Grochans E, Hyrcza V, Kuczyńska M, et al. Subiektywna ocena bólu pooperacyjnego u pacjentów po wybranych zabiegach chirurgicznych. Pielęg Chir Angiol. 2011; 2: 82–87.
 19. Sielski J, Wałek P, Janion-Sadowska A, et al. Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu stymulatorów serca na stałe na podstawie doświadczeń ośrodka implantacji stymulatorów serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach. Stud Med. 2012; 25: 17–24.
 20. Kurtz SM, Ochoa JA, Lau E, et al. Implantation trends and patient profiles for pacemakers and implantable cardioverter defibrillators in the United States: 1993-2006. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 33(6): 705–711.
 21. http://leki.urpl.gov.pl/files/25_Warfin_tab_3_5.pdf (10.05.2016).
 22. Staniszewska A, Zaremba M. Zróżnicowane ryzyko sercowo-naczyniowe i nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Forum Med Rodz. 2013; 7: 263–270.
 23. Arellano F, Sacristán JA. Metamizole: reassessment of its therapeutic role. Eur J Clin Pharmacol. 1990; 38(6): 617–619.
 24. Scott LJ, Perry CM. Tramadol: a review of its use in perioperative pain. Drugs. 2000; 60(1): 139–176.
 25. Modlińska A, Buss T, Błaszczyk F. Oksykodon — słaby czy silny opioid? Onkol Prakt Klin. 2011; 7: 31–36.
 26. Modlińska A. Oksykodon w połączeniu z naloksonem w leczeniu bólu nowotworowego — opis przypadku. Onkol Prakt Klin Edu. 2015; 1: 183–186.
 27. http://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=964 (14.08.2016).
 28. Lichtenbelt BJ, Mertens M, Vuyk J. Strategies to optimise propofol-opioid anaesthesia. Clin Pharmacokinet. 2004; 43(9): 577–593.
 29. Estafanous F, Barash P, Reves J. Cardiac anasthesia. Williams and Wilkins, Philadelphia 2001: 305–306.
 30. Szałek E, Grześkowiak E. Oksykodon — efektywne leczenie bólu. Anest Ratow. 2012; 6: 350–354.
 31. Volkow ND, McLellan AT. Opioid Abuse in Chronic Pain--Misconceptions and Mitigation Strategies. N Engl J Med. 2016; 374(13): 1253–1263.
 32. Kodeks Etyki Lekarskiej art. 2 ust. 1.
 33. Bavry AA, Khaliq A, Gong Y, et al. Harmful effects of NSAIDs among patients with hypertension and coronary artery disease. Am J Med. 2011; 124(7): 614–620.