Tom 13, Nr 5 (2016)
Nadciśnienie tętnicze
Opublikowany online: 2017-01-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 406
Wyświetlenia/pobrania artykułu 721
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Związek długoterminowej zmienności ciśnienia tętniczego z upośledzeniem funkcji poznawczych

Jerzy Głuszek, Teresa Maria Kosicka
Choroby Serca i Naczyń 2016;13(5):356-362.

Streszczenie

Stosunkowo niedawno wykazano, że długotrwałe nad­ciśnienie tętnicze może prowadzić do progresywnego upośledzenia zdolności poznawczych kończących się otępieniem chorego. Ostatnio zwrócono uwagę, że również zwiększona długoterminowa zmienność ciśnienia tętniczego jest związana z upośledzeniem zdolności poznawczych. Wykazano, że długotermi­nowa zmienność ciśnienia tętniczego oceniana na podstawie pomiarów ciśnienia wykonywanych raz w miesiącu lub raz na kilka miesięcy w czasie wizyt lekarskich (visit-to-visit blood pressure variability) jest powtarzalna i większa u osób z nadciśnieniem i jego powikłaniami, u chorych na cukrzycę i z nie­wydolnością nerek. Zwiększona zmienność ciśnie­nia oceniana wielkością odchylenia standardowego, współczynnikiem wariancji lub „rzeczywistą średnią zmienności” towarzyszy także, a według niektórych badań wyprzedza, rozwój otępienia u osób w pode­szłym wieku. Najwięcej prac dotyczy roli zmienności ciśnienia tętniczego w patogenezie otępienia pocho­dzenia naczyniowego. Pojedyncze prace wskazują także na związek zwiększonej zmienności ciśnienia tętniczego z chorobą Alzheimera. Wykazano także, że zmienność ciśnienia tętniczego koreluje z remodelin­giem naczyń mózgowych, atrofią mózgu oraz odkła­daniem amyloidu w centralnym układzie nerwowym niezależnie od wartości średnich ciśnienia i innych czynników zakłócających.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Kilander L, Nyman H, Boberg M, et al. Hypertension is related to cognitive impairment: a 20-year follow-up of 999 men. Hypertension. 1998; 31(3): 780–786.
 2. Skoog I, Lernfelt B, Landahl S, et al. 15-year longitudinal study of blood pressure and dementia. Lancet. 1996; 347(9009): 1141–1145.
 3. Beauchet O, Celle S, Roche F, et al. Blood pressure levels and brain volume reduction: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2013; 31(8): 1502–1516.
 4. Sharp SI, Aarsland D, Day S, et al. Alzheimer's Society Vascular Dementia Systematic Review Group. Hypertension is a potential risk factor for vascular dementia: systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2011; 26(7): 661–669.
 5. Hata Y, Kimura Y, Muratani H, et al. Office blood pressure variability as a predictor of brain infarction in elderly hypertensive patients. Hypertens Res. 2000; 23(6): 553–560.
 6. Liu W, Liu R, Sun W, et al. CASISP Study Group. Different impacts of blood pressure variability on the progression of cerebral microbleeds and white matter lesions. Stroke. 2012; 43(11): 2916–2922.
 7. Muntner P, Joyce C, Levitan EB, et al. Reproducibility of visit-to-visit variability of blood pressure measured as part of routine clinical care. J Hypertens. 2011; 29(12): 2332–2338.
 8. Yadav S, Cotlarciuc I, Munroe PB, et al. International Stroke Genetics Consortium. Genome-wide analysis of blood pressure variability and ischemic stroke. Stroke. 2013; 44(10): 2703–2709.
 9. Mancia G, Facchetti R, Parati G, et al. Visit-to-visit blood pressure variability, carotid atherosclerosis, and cardiovascular events in the European Lacidipine Study on Atherosclerosis. Circulation. 2012; 126(5): 569–578.
 10. Hussein WF, Chang TI. Visit-to-Visit Variability of Systolic Blood Pressure and Cardiovascular Disease. Curr Hypertens Rep. 2015; 17(3): 14.
 11. Rothwell PM, Howard SC, Dolan E, et al. Prognostic significance of visit-to-visit variability, maximum systolic blood pressure, and episodic hypertension. Lancet. 2010; 375(9718): 895–905.
 12. Hastie CE, Jeemon P, Coleman H, et al. Long-term and ultra long-term blood pressure variability during follow-up and mortality in 14,522 patients with hypertension. Hypertension. 2013; 62(4): 698–705.
 13. Hata Y, Kimura Y, Muratani H, et al. Office blood pressure variability as a predictor of brain infarction in elderly hypertensive patients. Hypertens Res. 2000; 23(6): 553–560.
 14. Shimbo D, Newman JD, Aragaki AK, et al. Association between annual visit-to-visit blood pressure variability and stroke in postmenopausal women: data from the Women's Health Initiative. Hypertension. 2012; 60(3): 625–630.
 15. Takao T, Kimura K, Suka M, et al. Relationships between the risk of cardiovascular disease in type 2 diabetes patients and both visit-to-visit variability and time-to-effect differences in blood pressure. J Diabetes Complications. 2015; 29(5): 699–706.
 16. Vishram JKK, Dahlöf B, Devereux RB, et al. Blood pressure variability predicts cardiovascular events independently of traditional cardiovascular risk factors and target organ damage: a LIFE substudy. J Hypertens. 2015; 33(12): 2422–2430.
 17. Mancia G, Facchetti R, Parati G, et al. Visit-to-visit blood pressure variability, carotid atherosclerosis, and cardiovascular events in the European Lacidipine Study on Atherosclerosis. Circulation. 2012; 126(5): 569–578.
 18. Tai C, Sun Y, Dai N, et al. Prognostic significance of visit-to-visit systolic blood pressure variability: a meta-analysis of 77,299 patients. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015; 17(2): 107–115.
 19. Diaz KM, Veerabhadrappa P, Kashem MA, et al. Visit-to-visit and 24-h blood pressure variability: association with endothelial and smooth muscle function in African Americans. Journal of Human Hypertension. 2013; 27(11): 671–677.
 20. Nagai M, Hoshide S, Nishikawa M, et al. Visit-to-visit blood pressure variability in the elderly: associations with cognitive impairment and carotid artery remodeling. Atherosclerosis. 2014; 233(1): 19–26.
 21. Sabayan B, Wijsman LW, Foster-Dingley JC, et al. Association of visit-to-visit variability in blood pressure with cognitive function in old age: prospective cohort study. BMJ. 2013; 347: f4600.
 22. Yano Y, Ning H, Allen N, et al. Long-term blood pressure variability throughout young adulthood and cognitive function in midlife: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study. Hypertension. 2014; 64(5): 983–988.
 23. Böhm M, Schumacher H, Leong D, et al. Systolic blood pressure variation and mean heart rate is associated with cognitive dysfunction in patients with high cardiovascular risk. Hypertension. 2015; 65(3): 651–661.
 24. Matsumoto A, Satoh M, Kikuya M, et al. Day-to-day variability in home blood pressure is associated with cognitive decline: the Ohasama study. Hypertension. 2014; 63(6): 1333–1338.
 25. Epstein NU, Lane KA, Farlow MR, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Cognitive dysfunction and greater visit-to-visit systolic blood pressure variability. J Am Geriatr Soc. 2013; 61(12): 2168–2173.
 26. Lattanzi S, Viticchi G, Falsetti L, et al. Visit-to-visit blood pressure variability in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2014; 28(4): 347–351.
 27. Lattanzi S, Luzzi S, Provinciali L, et al. Blood pressure variability predicts cognitive decline in Alzheimer's disease patients. Neurobiol Aging. 2014; 35(10): 2282–2287.
 28. Zakopoulos NA, Tsivgoulis G, Barlas G, et al. Time rate of blood pressure variation is associated with increased common carotid artery intima-media thickness. Hypertension. 2005; 45(4): 505–512.
 29. Havlik RJ, Foley DJ, Sayer B, et al. Variability in midlife systolic blood pressure is related to late-life brain white matter lesions: the Honolulu-Asia Aging study. Stroke. 2002; 33(1): 26–30.
 30. Scuteri A, Wang H. Pulse wave velocity as a marker of cognitive impairment in the elderly. J Alzheimers Dis. 2014; 42 Suppl 4: S401–S410.
 31. Shimbo D, Shea S, McClelland RL, et al. Associations of aortic distensibility and arterial elasticity with long-term visit-to-visit blood pressure variability: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Am J Hypertens. 2013; 26(7): 896–902.
 32. Nagai M, Hoshide S, Ishikawa J, et al. Visit-to-visit blood pressure variations: new independent determinants for cognitive function in the elderly at high risk of cardiovascular disease. J Hypertens. 2012; 30(8): 1556–1563.
 33. Hughes TM, Kuller LH, Barinas-Mitchell EJM, et al. Pulse wave velocity is associated with β-amyloid deposition in the brains of very elderly adults. Neurology. 2013; 81(19): 1711–1718.
 34. Blennow K, Leon Mde, Zetterberg H. Alzheimer's disease. The Lancet. 2006; 368(9533): 387–403.