dostęp otwarty

Tom 13, Nr 2 (2016)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2016-07-08
Pobierz cytowanie

Stosowanie beta-adrenolityków i antagonistów wapnia w leczeniu hipotensyjnym w praktyce polskich lekarzy — raport końcowy z badania ankietowego ALMONDS

Krzysztof J. Filipiak, Aleksandra Gąsecka, Marcin Lewandowski, Anna E. Płatek, Alicja Dudzik-Płocica, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Andrzej Tykarski
Choroby Serca i Naczyń 2016;13(2):79-91.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 2 (2016)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2016-07-08

Streszczenie

Wprowadzenie: Beta-adrenolityki i antagoniści wapnia należą do podstawowych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (NT). Dostępność nowych generacji leków o unikatowych właściwościach farmakologicz­nych w obrębie tych klas stwarza możliwość zwiększenia skuteczności i poprawy tolerancji terapii hipotensyjnej. Celem ankietowego badania ALMONDS była identyfikacja postaw polskich lekarzy wobec nowych leków sto­sowanych w terapii NT, ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat „efektu klasy” (równoważności leków w obrębie grupy terapeutycznej) w obrębie leków hipotensyjnych.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w formie wystandaryzowanej ankiety, którą wypełniło 784 lekarzy specjalistów lub specjalizujących się w kardiologii, internie, medycynie rodzinnej i diabetologii. Forma listowna i anonimowość kwestionariusza ankietowego pozwoliły zmaksymalizować wiarygodność uzyskanego materiału.

Wyniki: Wśród lekarzy biorących udział w badaniu dominowały kobiety oraz osoby w wieku 46–60 lat. Znaczący odsetek lekarzy uzyskał specjalizację z interny i w zawodzie pracował od ponad 20 lat. W leczeniu niepowikłanego NT, NT współistniejącego z cukrzycą/zespołem metabolicznym i NT powikłanego chorobą wieńcową spośród beta-adrenolityków najczęściej wybierano nebiwolol lub bisoprolol. Według badanych, połączenie beta-adreno­lityku z diuretykiem w wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) powinno być ujęte jako możliwe, ale tylko w podgrupie chorych ze współistniejącą niewydolnością serca lub dopuszczone, ale tylko dla połączeń diuretyku z nebiwololem i karwedilolem. W opinii uczestników badania, spośród leków z grupy antagonistów wapnia będzie się odchodzić od amlodipiny na rzecz nowszych pochodnych dihydropirydyny III generacji, głównie lerkanidipiny.

Wnioski: Wyniki badania wskazują na homogeniczność postaw lekarzy wobec zasad leczenia NT, a także na preferencje dotyczące III generacji preparatów hipotensyjnych z poszczególnych klas. Ankietowani spośród beta-adrenolityków preferowali nebiwolol, a wśród antagonistów wapnia — lerkanidipinę. Stanowisko to pozostaje w dużej mierze spójne z wytycznymi PTNT 2015.

Streszczenie

Wprowadzenie: Beta-adrenolityki i antagoniści wapnia należą do podstawowych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (NT). Dostępność nowych generacji leków o unikatowych właściwościach farmakologicz­nych w obrębie tych klas stwarza możliwość zwiększenia skuteczności i poprawy tolerancji terapii hipotensyjnej. Celem ankietowego badania ALMONDS była identyfikacja postaw polskich lekarzy wobec nowych leków sto­sowanych w terapii NT, ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat „efektu klasy” (równoważności leków w obrębie grupy terapeutycznej) w obrębie leków hipotensyjnych.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w formie wystandaryzowanej ankiety, którą wypełniło 784 lekarzy specjalistów lub specjalizujących się w kardiologii, internie, medycynie rodzinnej i diabetologii. Forma listowna i anonimowość kwestionariusza ankietowego pozwoliły zmaksymalizować wiarygodność uzyskanego materiału.

Wyniki: Wśród lekarzy biorących udział w badaniu dominowały kobiety oraz osoby w wieku 46–60 lat. Znaczący odsetek lekarzy uzyskał specjalizację z interny i w zawodzie pracował od ponad 20 lat. W leczeniu niepowikłanego NT, NT współistniejącego z cukrzycą/zespołem metabolicznym i NT powikłanego chorobą wieńcową spośród beta-adrenolityków najczęściej wybierano nebiwolol lub bisoprolol. Według badanych, połączenie beta-adreno­lityku z diuretykiem w wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) powinno być ujęte jako możliwe, ale tylko w podgrupie chorych ze współistniejącą niewydolnością serca lub dopuszczone, ale tylko dla połączeń diuretyku z nebiwololem i karwedilolem. W opinii uczestników badania, spośród leków z grupy antagonistów wapnia będzie się odchodzić od amlodipiny na rzecz nowszych pochodnych dihydropirydyny III generacji, głównie lerkanidipiny.

Wnioski: Wyniki badania wskazują na homogeniczność postaw lekarzy wobec zasad leczenia NT, a także na preferencje dotyczące III generacji preparatów hipotensyjnych z poszczególnych klas. Ankietowani spośród beta-adrenolityków preferowali nebiwolol, a wśród antagonistów wapnia — lerkanidipinę. Stanowisko to pozostaje w dużej mierze spójne z wytycznymi PTNT 2015.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze, beta-adrenolityki, antagoniści wapnia, wytyczne, ankiety w opiece zdrowotnej

Informacje o artykule
Tytuł

Stosowanie beta-adrenolityków i antagonistów wapnia w leczeniu hipotensyjnym w praktyce polskich lekarzy — raport końcowy z badania ankietowego ALMONDS

Czasopismo

Choroby Serca i Naczyń

Numer

Tom 13, Nr 2 (2016)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

79-91

Data publikacji on-line

2016-07-08

Rekord bibliograficzny

Choroby Serca i Naczyń 2016;13(2):79-91.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
beta-adrenolityki
antagoniści wapnia
wytyczne
ankiety w opiece zdrowotnej

Autorzy

Krzysztof J. Filipiak
Aleksandra Gąsecka
Marcin Lewandowski
Anna E. Płatek
Alicja Dudzik-Płocica
Filip M. Szymański
Beata Wożakowska-Kapłon
Andrzej Tykarski

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl