Tom 12, Nr 2 (2015)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2015-05-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 580
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7431
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Udar mózgu u 23-letniego mężczyzny jako pierwsza manifestacja śluzaka lewego przedsionka

Justyna Niedziela, Beata Wożakowska-Kapłon
Choroby Serca i Naczyń 2015;12(2):108-112.

Streszczenie

Śluzak jest najczęściej występującym nowotworem pierwotnym serca, który rośnie stosunkowo szybko i może powodować wystąpienie niewydolności serca, zaburzeń rytmu, incydentów zatorowych czy uogólnionej reakcji zapalnej. Rozpoznania najczęściej dokonuje się dzięki echokardiografii. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza. W pracy przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego śluzak lewego przedsionka spowodował udar mózgu z lewostronnym niedowładem połowiczym.