Tom 11, Nr 6 (2014)
Nadciśnienie tętnicze
Opublikowany online: 2014-11-28

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 934
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2183
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Czy w nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego są potrzebne preparaty złożone z trzech leków hipotensyjnych?

Marzena Chrostowska, Krzysztof Narkiewicz
Choroby Serca i Naczyń 2014;11(6):317-329.

Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych cho­rób cywilizacyjnych. W świetle raportów Światowej Or­ganizacji Zdrowia, od ponad trzech dekad nadciśnienie tętnicze pozostaje głównym czynnikiem ryzyka zgonów na świecie. Kontrola ciśnienia tętniczego w Polsce wciąż odbiega od ideału. W 2011 roku u 26% leczonych pacjentów kontrola ciśnienia tętniczego była zadawalająca, a 36% pacjentów leczono, nie osiągając jednak docelowych wartości ciśnienia. Wśród przyczyn nieskuteczności terapii hipotensyjnej najczęściej wymienia się nie­przestrzeganie zaleceń lekarskich, nierozpoznane nadciśnienie wtórne oraz stosowanie zbyt skompli­kowanych schematów terapeutycznych. Jedną z metod uproszczenia schematów terapeutycznych jest zmniej­szenie liczby przyjmowanych przez pacjenta tabletek poprzez stosowanie preparatów złożonych. W licznych badaniach i metaanalizach uproszczenie schematu leczenia wiązało się ze znaczną poprawą przestrze­gania zaleceń lekarskich oraz poprawą skuteczności terapii. Obecnie złożone preparaty dwuskładnikowe są szeroko stosowane w terapii nadciśnienia tętni­czego. Ponieważ około 30% pacjentów wymaga sto­sowania więcej niż dwóch leków hipotensyjnych, to coraz częściej stosuje się preparaty złożone z trzech leków hipotensyjnych. Obecnie istnieją dwa złożone leki trójskładnikowe — połącznie inhibitor konwerta­zy angiotensyny (ACE)/diuretyk/antagonista wapnia (CCB) i sartan/diuretyk/CCB. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność hipotensyjną zarówno połącze­nia inhibitor ACE/diuretyk/CCB, jak i sartan/diuretyk/ /CCB, a w przypadku połączenia inhibitor ACE/diure­tyk/CCB wykazano również skuteczną redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. Co więcej, dowiedziono, że stosowanie trójskładnikowych preparatów złożonych poprawia zarówno współpracę z chorym (compliance), jak i skutkuje dłuższym stosowaniem leczenia (persi­stance), między innymi z powodu mniejszej częstości występowania działań niepożądanych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF