Tom 11, Nr 2 (2014)
Nadciśnienie tętnicze
Opublikowany online: 2014-05-16

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1112
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1889
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Obturacyjny bezdech senny jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia

Joanna Kanarek, Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz
DOI: 10.5603/chsin.v11i2.38301
Choroby Serca i Naczyń 2014;11(2):65-70.

Streszczenie

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest szeroko rozpowszechnionym schorzeniem. Jego związek z chorobami układu krążenia, a w szczególności jego wpływ na zwiększoną częstość występowania nadciśnienia tętniczego, został dobrze udokumentowany. Wyniki badań z ostatnich lat w grupie chorych z bezdechem sennym jednoznacznie sugerują, że pierwotnie przypisywany wpływowi nadciśnienia tętniczego rozwój poważnych powikłań narządowych, tj. zawału serca, zaburzeń rytmu serca, a przede wszystkim udaru mózgu, może w dużym stopniu wynikać ze współwystępującego, nieleczonego bezdechu. Jednocześnie istnieją liczne doniesienia wskazujące, że skuteczna terapia OBS obniża ryzyko wystąpienia wymienionych wyżej powikłań.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF