Tom 10, Nr 5 (2013)
Nadciśnienie tętnicze
Opublikowany online: 2013-11-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 665
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8000
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Standardowe i uzupełniające metody pomiaru wartości ciśnienia tętniczego — o czym należy pamiętać?

Filip M. Szymański
Choroby Serca i Naczyń 2013;10(5):243-251.

Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze stanowi istotny problem w codziennej praktyce klinicznej, przyczyniając się zarówno do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, jak i do powstania powikłań narządowych. Wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie istotnie obniżają ryzyko wystąpienia powikłań narządowych oraz incydentów sercowo-naczyniowych. Kluczowym elementem w rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego, jak również w skutecznym monitorowaniu efektów leczenia jest prawidłowe wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego. W artykule przedstawiono przegląd tradycyjnych oraz najnowszych metod pomiarów ciśnienia tętniczego, zasady ich wykonywania oraz zalety i ograniczenia poszczególnych technik, z podziałem na pomiary wykonywane w gabinecie lekarskim oraz w przychodni przez personel medyczny i pomiary przeprowadzane poza placówkami medycznym, a te z kolei — z podziałem na domowe pomiary ciśnienia dokonywane samodzielnie przez pacjenta oraz metody pozwalające na automatyczną całodobową rejestrację wartości ciśnienia tętniczego. W odniesieniu do nowości w pomiarach ciśnienia w artykule poruszono kwestie, na które w ostatnich latach jest skierowana uwaga hipertensjologów, takie jak dobowa zmienność ciśnienia tętniczego czy poranne wzrosty wartości ciśnienia, pozwalające na lepszą ocenę profilu ryzyka sercowo-naczyniowego. Stosowanie opisanych metod i zasad pomiaru w codziennej praktyce klinicznej pozawala na uniknięcie błędów i uzyskanie powtarzalnych wyników, a dzięki temu — skuteczne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF