Tom 10, Nr 6 (2013)
Prewencja
Opublikowany online: 2013-10-27

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 681
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4261
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Metody oceny narażenia na dym tytoniowy

Luiza Kupis, Andrzej Krupienicz
Choroby Serca i Naczyń 2013;10(6):322-326.

Streszczenie

Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów, w związku z czym jest również jednym z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Istnieje więc potrzeba monitorowania narażenia ludzi na dym tytoniowy, by móc odpowiednio wcześnie wdrożyć działania profilaktyczne lub rozpocząć leczenie chorób odtytoniowych. Celem pracy była charakterystyka metod oceny narażenia na dym tytoniowy. Badany materiał stanowiła analiza dostępnego piśmiennictwa dotyczącego oceny narażenia na dym tytoniowy, wyszukanego w bazie PubMed. Istnieje wiele metod oceny narażenia na dym tytoniowy. Wybór metody oceny ekspozycji odpowiedniej do potrzeb danego projektu badawczego, ze względu na ograniczenia specyficzne dla każdej z nich, zależy głównie od wielkości badanej próby, możliwości technicznych, nakładów finansowych oraz ograniczeń czasowych. Badania dotyczące określenia stopnia ekspozycji na dym tytoniowy powinny być prowadzone zarówno w celach zapobiegawczych, jak i diagnostycznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF