Tom 9, Nr 3 (2012)
Zaburzenia rytmu serca
Opublikowany online: 2012-05-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 815
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2271
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Powikłania krwotoczne u pacjentów z migotaniem przedsionków - ocena ryzyka, praktyczna realizacja wytycznych

Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon
DOI: 10.5603/chsin.v9i3.19078
Choroby Serca i Naczyń 2012;9(3):149-154.

Streszczenie

Ocena ryzyka powikłań krwotocznych u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo stanowi istotny element postępowania u chorych z migotaniem przedsionków. Stratyfikacja ryzyka krwawień jest możliwa dzięki dostępnym skalom, których stosowanie w codziennej praktyce ułatwia podejmowanie decyzji klinicznych.  W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące oceny ryzyka krwawień u chorych z migotaniem przedsionków w różnych sytuacjach klinicznych w kontekście profilaktyki zakrzepowo-zatorowej, w oparciu o obowiązujące zalecenia i dokumenty.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF