Tom 9, Nr 5 (2012)
Farmakoterapia chorób układu krążenia
Opublikowany online: 2012-10-15

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 976
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11992
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zastosowanie leków beta-adrenolitycznych w chorobach układu krążenia na podstawie aktualnych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Robert Małek, Andrzej Kleinrok
Choroby Serca i Naczyń 2012;9(5):230-243.

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zastosowania leków beta-adrenolitycznych w chorobach układu krążenia w oparciu o aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Rekomendacje te oparte są przede wszystkim na aktualnych wynikach metaanaliz oraz wieloośrodkowych randomizowanych badań klinicznych, coraz w mniejszym stopniu na samych opiniach ekspertów. W artykule tym przedstawiono zalecenia dotyczące wykorzystania leków beta-adrenolitycznych m.in. w chorobie wieńcowej serca, nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca oraz w zaburzeniach rytmu serca. Heterogenność tej grupy leków wskazuje na potrzebę dalszych badań dotyczących ich właściwości terapeutycznych i działań niepożądanych. Interesujące wydają się szczególnie właściwości nowych leków hybrydowych z tej grupy.

The aim of this article is to present the application of beta-adrenolytic drugs in cardiovascular diseases based on current guidelines of The European Society of Cardiology. The recommendations derived mainly from current results of meta-analyses as well as from multiple randomized clinical trials, and to a lesser degree only from consensus of opinion of the experts. This article includes guidelines on the use of beta-adrenolytic drugs e.g. in coronary artery disease, hypertension, heart failure as well as in arrhythmias. Heterogeneity of this group of drugs indicates that further researches on their therapeutic properties and adverse events are needed. The properties of new hybrid drugs seem to be particularly interesting.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF