Tom 8, Nr 4 (2011)
Kliniczna interpretacja wyników badań
Opublikowany online: 2011-11-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1158
Wyświetlenia/pobrania artykułu 31238
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Czy oznaczanie stężeń peptydów natriuretycznych BNP i NT-proBNP przynosi korzyści w postępowaniu z pacjentem z nagłą dusznością?

Marcin Moniuszko, Andrzej Moniuszko, Justyna Puciłowska, Kinga Dudzińska, Karolina Kiśluk, Marta Jeznach, Anna Bodzenta-Łukaszyk
Choroby Serca i Naczyń 2011;8(4):215-222.

Streszczenie

W badaniach z ostatnich lat wykazano, że ocena peptydów natriuretycznych przeprowadzona u pacjentów z dusznością pozwala znacznie zwiększyć dokładność, z jaką może być wykluczone lub potwierdzone rozpoznanie niewydolności serca. Tym niemniej do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, czy wprowadzenie do rutynowej diagnostyki oznaczeń peptydów natriuretycznych u tych pacjentów mogłoby przynieść wymierne korzyści farmakoekonomiczne. Część badaczy sugeruje wręcz, że oznaczanie BNP i NT-proBNP w tej grupie pacjentów ma jedynie znaczenie poznawcze i nie przekłada się na zmianę postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań — zarówno tych, w których skupiono się na ocenie roli peptydów natriuretycznych w dokonaniu właściwego rozpoznania, jak i tych, w których analizowano potencjalne farmakoekonomiczne korzyści wykonania takiego oznaczenia.
Choroby Serca i Naczyń 2011, 8 (4), 215–222

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF