Tom 9, Nr 1 (2012)
Choroba wieńcowa
Opublikowany online: 2012-02-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1834
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2891
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Znaczenie kwasu moczowego w niewydolności serca

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Bartłomiej Bartoszek, Mateusz Mościński, Magdalena Rzepecka, Michał Cogiel
Choroby Serca i Naczyń 2012;9(1):7-12.

Streszczenie

Kwas moczowy jest końcowym produktem katabolizmu zasad purynowych, powstającym w wyniku ciągu reakcji katalizowanych przez enzym oksydazę ksantynową. Ubocznym produktem tych reakcji są wolne rodniki tlenowe, które mogą uszkadzać struktury serca i naczyń. Wzrost stężenia kwasu moczowego może wystąpić w wyniku upośledzenia funkcji nerek, zwiększonej podaży pokarmów bogatopurynowych, rozpadu tkanek oraz w innych stanach, między innymi w niewydolności serca. W wielu badaniach wykazano znaczenie kwasu moczowego zarówno w przewidywaniu wystąpienia niewydolności serca w przyszłości, jak i w prognozowaniu zaostrzeń oraz zgonów w jej przebiegu. Istnieją również nieliczne doniesienia kwestionujące rolę kwasu moczowego jako wskaźnika prognostycznego w przewlekłej niewydolności serca. Pewnym ograniczeniem w wykorzystaniu kwasu moczowego w prognozowaniu niekorzystnych zdarzeń sercowych są zmiany jego stężenia wywołane wpływem leków, diety czy palenia tytoniu. Rola, jaką przypisano oksydazie ksantynowej w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego, stała się podstawą do wykorzystania inhibitorów tego enzymu w terapii przewlekłej niewydolności serca. Przeprowadzone analizy wykazały jednak, że włączenie takiego leczenia nie przyniosło istotnych korzyści w tej grupie chorych. Potrzebne są dalsze randomizowane badania, które pozwolą na określenie znaczenia kwasu moczowego w patogenezie i progresji niewydolności serca.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF