Tom 1, Nr 1 (2004)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2004-11-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1549
Wyświetlenia/pobrania artykułu 59644
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pacjent z rozrusznikiem serca

Jacek Klaudel
DOI: 10.5603/chsin.v1i1.12242
Choroby Serca i Naczyń 2004;1(1):51-71.

Streszczenie

Wraz ze stale wzrastającą liczbą zabiegów implantacji zwiększa się populacja chorych ze stymulatorem serca, tym samym lekarze, którzy nie są specjalistami w dziedzinie elektrostymulacji, coraz częściej stykają się z problemami dotyczącymi wspomnianych pacjentów. Mimo że szczegółowa diagnostyka dolegliwości chorego, jak również usuwanie nieprawidłowości pracy stymulatora należą do kompetencji ośrodka implantującego, każdy lekarz powinien umieć rozpoznać poważne i potencjalnie groźne dla życia powikłania zabiegu implantacji oraz dysfunkcje rozrusznika. Przydatna w tym celu może się okazać znajomość zasad kwalifikacji do zabiegu, podstawowych rodzajów rozruszników, przebiegu zabiegu implantacji oraz najczęściej występujących zaburzeń pracy stymulatora. Istotna jest także wiedza, które ze stwierdzonych dysfunkcji są niebezpieczne dla chorego i wymagają pilnego skierowania do szpitala, które zaś można ocenić w czasie następnej wizyty kontrolnej w ośrodku implantującym. Lekarz powinien także umieć odpowiedzieć na pytania pacjenta dotyczące trybu życia zalecanego po zabiegu wszczepienia rozrusznika oraz ewentualnych środków ostrożności, pozwalających wyeliminować ryzyko uszkodzenia układu stymulującego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF