Tom 2, Nr 4 (2005)
Niewydolność serca
Opublikowany online: 2005-12-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 575
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7664
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przygotowanie pacjenta obciążonego kardiologicznie do zabiegu chirurgicznego - rola lekarza rodzinnego. Część trzecia. Pacjent z przewlekłą niewydolnością serca a operacja niekardiochirurgiczna

Janusz Siebert, Agata Sadowska
Choroby Serca i Naczyń 2005;2(4):200-205.

Streszczenie

Niewydolność serca (HF, heart failure) jest jednym z głównych czynników ryzyka okołooperacyjnej śmiertelności sercowej. Liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych wzrasta wraz z wiekiem chorych. Równocześnie zwiększa się częstość HF u pacjentów w podeszłym wieku. Pojawia się zatem ważny problem oszacowania wysokości ryzyka okołooperacyjnego oraz określenia postępowania z chorymi z tej grupy.
Celem stratyfikacji ryzyka przed zabiegiem jest redukcja śmiertelności i chorobowości. Dzięki niej możliwe jest również dostarczenie choremu dokładniejszych informacji o możliwych powikłaniach, aby jego zgoda na zabieg była w pełni świadoma. Zmniejszenie liczby powikłań oraz liczby wykonanych testów diagnostycznych przed zabiegiem może się przyczynić do znacznego zmniejszenia kosztów opieki medycznej.
W pracy omówiono schemat wywiadu, badania przedmiotowego oraz zakres badań dodatkowych, które należy wykonać przed zabiegiem, oraz postępowanie, które może prowadzić do zmniejszenia ryzyka powikłań okołooperacyjnych u pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF