Tom 3, Nr 1 (2006)
Nadciśnienie tętnicze
Opublikowany online: 2006-04-11

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 686
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4460
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Działania przeciwnadciśnieniowe

Jerzy Głuszek
Choroby Serca i Naczyń 2006;3(1):47-51.

Streszczenie

Wielokrotnie zdarzało się, że leki stosowane od lat w terapii jakiegoś schorzenia nagle uzyskiwały nowe, odmienne wskazania. Nitroglicerynę od dawna stosuje się w łagodzeniu dolegliwości bólowych związanych z niedokrwieniem serca. Dożylne wlewy nitrogliceryny są stosowane w doraźnym obniżaniu wysokiego nadciśnienia tętniczego. Jednak stosunkowo od niedawna ponawia się próby doustnego stosowania tego leku w izolowanym nadciśnieniu skurczowym. W badaniach wykazano, że nitrogliceryna, w przeciwieństwie do hydralazyny, znacznie zmniejsza indeks wzmocnienia (augmentation index), obniżając ciśnienie centralne, jest więc szczególnie wskazana w leczeniu nadciśnienia u osób w podeszłym wieku. Pierwsze kontrolowane badania kliniczne wskazują, że, podając nitroglicerynę, można obniżyć skurczowe ciśnienie tętnicze o 10-14 mm Hg.
Magen i wsp. wykazali, że podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce kardiologicznej (100 mg/d.) chorym z nadciśnieniem tętniczym otrzymującym statyny nieznacznie, lecz znamiennie obniża ciśnienie tętnicze. Jednocześnie cytowani autorzy oceniali czynność śródbłonka i wykazali, że podanie kwasu acetylosalicylowego poprawiało jego czynność, lecz tylko u chorych leczonych statynami.
Analiza badania PROGRESS ujawniła, że osoby w podeszłym wieku leczone inhibitorem konwertazy (perindoprilem) rzadziej zapadają na zapalenie płuc. Wśród Azjatów to prewencyjne działanie inhibitora konwertazy osiągnęło istotność statystyczną. Takashi i wsp. wśród ponad 500 chorych leczonych inhibitorem konwertazy angiotensyny również obserwowali istotnie rzadsze występowanie zapaleń płuc. Osoby w starszym wieku często mają upośledzony odruch kaszlowy, co prowadzi do zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym i sprzyja stanom zapalnym. Podwyższone stężenia bradykininy i substancji P w trakcie stosowania inhibitorów konwertazy zwiększają odruch kaszlowy, ułatwiając odksztuszanie i zapobiegając w ten sposób rozwojowi zapalenia.
Nowe wskazania dla omawianych leków są kontrowersyjne, lecz wymagając uważnego sprawdzenia w kolejnych badaniach klinicznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF