Tom 6, Nr 3 (2009)
Opublikowany online: 2009-07-22

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3486
Wyświetlenia/pobrania artykułu 27322
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przewleka choroba żylna - patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie

Jolanta Neubauer-Geryk, Leszek Bieniaszewski
Choroby Serca i Naczyń 2009;6(3):135-141.

Streszczenie

Przewlekła choroba żylna (CVI, chronic venous insufficiency) to schorzenie społeczne - dotyczy znaczącego odsetka populacji europejskiej, w tym 40-60% kobiet i 15-30% mężczyzn. Występowanie CVI zwiększa się znacząco wraz z wiekiem badanych osób. Wykazano, że w populacji polskiej podmiotowe i przedmiotowe objawy tej choroby występują u 47% kobiet i 37% mężczyzn. U podstaw CVI leży nadciśnienie żylne, definiowane jako stan zaburzonego odpływu i zastoju żylnego u pacjenta w pozycji stojącej, wskutek refluksu, zwężenia lub niedrożności. Farmakoterapię stosowaną w przebiegu CVI należy postrzegać jako jeden z elementów leczenia. Stosowanie różnych, często uzupełniających się, sposobów zarówno profilaktyki, jak i terapii zachowawczej może się przyczynić do złagodzenia dolegliwości pacjenta oraz opóźnić postęp choroby. Obecne metody leczenia inwazyjnego stanowią cenne uzupełnienie terapii lub są leczeniem podstawowym u chorych z CVI.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF