Tom 6, Nr 3 (2009)
Choroba wieńcowa
Opublikowany online: 2009-07-22

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1352
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2254
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Współpraca z pacjentem - podstawowy warunek skuteczności terapii w chorobie wieńcowej

Aldona Kubica
Choroby Serca i Naczyń 2009;6(3):131-134.

Streszczenie

Choroby układu sercowo-naczyniowego są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Mimo powszechnej zgodności co do znaczenia profilaktyki, szczególnie u osób z chorobą wieńcową lub obciążonych wieloma czynnikami ryzyka, nadal istnieje luka między obowiązującymi zaleceniami a praktyką zarówno w szpitalach, jak i w lecznictwie otwartym.
W ocenie przeprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia w krajach rozwiniętych zaledwie około 50% pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia postępuje zgodnie z zaleceniami. Poza wpływem na zdrowie poszczególnych osób nieprzestrzeganie zaleceń przez tak wielu chorych ma poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
Dobra współpraca lekarza z chorym jest kluczem do osiągnięcia wspólnego sukcesu terapeutycznego. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroba wieńcowa, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF